Hur väljer jag de bästa barnrådgivningskurserna?

Ett barns känslomässiga välbefinnande är en känslig sak. Även de mest utbildade psykologerna har sannolikt anmält sig till barnrådgivningskurser specifikt under en högskoleutbildning. Det finns olika sätt att gå tillväga för att träna, och de bästa kurserna kan vara på universitetsnivå eller någon karriärutbildning utformad för att förbättra kompetensen hos en praktiserande terapeut. De bästa kurserna kan erbjudas via Internet eller kan vara i klassrumsmiljöer. Det är möjligt att den bästa träningen är något som är inriktat på att ge barnterapi med mycket specifika tekniker.

Det finns olika sätt att ge terapi till barn, och dialog är inte alltid den lämpligaste formen av hjälp. De bästa barnrådgivningskurserna kan instruera dig om hur du behandlar barn med hjälp av lek, musik eller konst. Konstterapi, till exempel, kan användas för att ge råd till barn som har varit med om någon särskilt traumatisk händelse där samtal förvärrar situationen.

Vissa kurser fokuserar på konst som en del av utbildningen för studenter. Det finns endagssessioner som finns för att stödja annan formell utbildning och som kan ge någon typ av kredit för en examen för studenter. Det är också möjligt att ta en högskoleutbildning i konstterapi eftersom det handlar om rådgivning till barn.

På vägen mot att skaffa utbildning för att bli barnrådgivare är det möjligt att de bästa barnrådgivningskurserna också kommer att täcka äktenskap och familjedynamiken. De bästa kurserna kan tillhandahållas över Internet av en ackrediterad högskola eller universitet. Undervisningen bör omfatta barnpsykologi och räknas till en kandidat- eller magisterexamen inom detta område. Eventuellt kan de bästa barnrådgivningskurserna också förbereda dig för att undervisa om barns beteende, eventuellt på doktorandnivå. Doctor of Philosophy (Ph.D.)-program erbjuds online som förbereder doktorander för att ta fakultetspositioner på högskolenivå snarare än att göra karriärer inom socialtjänsten eller på en klinik.

Religiösa barnrådgivningskurser kan vara det bästa tillvägagångssättet för vissa. För kuratorn som vill införliva ett element av andlighet i terapisessioner finns bibelbaserad utbildning tillgänglig. Studenter som tar adekvata barnrådgivningskurser med en religiös pedagog kan få ett certifikat eller poäng för en internetrådgivningsexamen. Intjänade certifikat bör stödja en specialisering, såsom barnrådgivning, som en professionell söker efter. Förberedelser i en religiös miljö kommer sannolikt att leda till någon bibelbaserad certifiering.