Vilka är de olika typerna av bevattningsverktyg?

Ett bevattningsverktyg är alla typer av verktyg eller anordningar som används för att designa, underhålla och/eller reparera bevattningssystem. Bevattningsverktyg säljs vanligtvis under flera huvudkategorier, inklusive dropp- och underjordiska bevattningsverktyg, sprinklers, slangar och bevattningstimer. Verktyg för droppbevattning som kopplingar, rörledningar och sprinklers används för att skapa överliggande bevattningssystem. Dessa verktyg samverkar för att hjälpa till att … Läs mer

Vad är en kapillärviskosimeter?

En kapillärviskosimeter är ett instrument som används för att mäta en vätskas viskositet eller tjocklek genom att mäta hur lång tid det tar för vätskan att strömma genom ett rör med liten diameter eller kapillär. Flödes- eller utflödestiden är direkt proportionell mot vätskans kinematiska viskositet och kan omvandlas direkt till viskositet genom att använda en … Läs mer

Vad är platsplanering?

Platsplanering är en process som innebär att utveckla och implementera en specifik organisationsplan för ett inre eller yttre utrymme. Landskapsarkitekter utvecklar platsplaner för marken som omger ett hem eller företag. Kommersiella arkitekter utför en liknande funktion när de utformar den invändiga placeringen av nyckelelement i byggnadskonstruktionen, såsom placeringen av artificiell och naturlig belysning, in- och … Läs mer

Vad är värmeöverföring?

Värmeöverföring är processen att flytta värme från en plats där mycket värme finns till en annan plats. I fysik lär man sig att detta huvudsakligen sker på ett av tre sätt: ledning, konvektion eller strålning. På vissa sätt hjälper den här kunskapen människor att manipulera termisk energi på de sätt som är mest fördelaktiga. Att … Läs mer

Vad är en sanitetsarmatur?

Sanitetsarmatur inkluderar alla komponenter som används för att ansluta sanitetsrör eller rör. I allmänhet inkluderar sanitära rörsystem alla VVS-applikationer där renlighet och sanitet är av primär betydelse. Dessa rörsystem och tillhörande kopplingar kan hittas i livsmedelsbearbetningsanläggningar, läkemedelsföretag och andra anläggningar som bearbetar förbrukningsvaror. De används också av företag som producerar känsliga eller reaktiva kemikalier i … Läs mer

Vad är rigid pavement?

Styv beläggning är den tekniska termen för varje vägyta gjord av betong. Betongvägar kallas stela medan asfaltbelagda vägar är flexibla. Dessa termer hänvisar till mängden deformation som skapas i själva vägytan vid användning och över tid. De största fördelarna med att använda betongbeläggning är dess hållbarhet och förmåga att hålla formen. Det finns tre grundläggande … Läs mer

Vad är en växelaxel?

I sin mest väsentliga form är kugghjulen runda, tandade anordningar som möjliggör omvandling av motorvarvtal till vridmoment. Kugghjul är antingen monterade på, eller är en del av, en växelaxel. Många av de vanligare kugghjulen kommer att ha ett hål i mitten, känt som ett hål, genom vilket växelaxeln monteras. När kugghjulsaxeln roteras roterar även kugghjulet. … Läs mer

Vilka är de olika typerna av VVS-reparationer?

Det finns tre huvudtyper av VVS-reparationer för att åtgärda fel som kan uppstå med VVS-system i de flesta västerländska hushåll: reparation av en läcka, reparation av de mekaniska delarna av en VVS-armatur som en kran eller ventil, och rensning av en tilltäppning i dräneringen systemet. Läckor kan uppstå var som helst i systemet av olika … Läs mer

Vad är en pekglättare?

En pekslev är ett murarverktyg som används för att fylla och forma murbruket mellan tegelstenar, en process som kallas pekning. Den har ett triangulärt blad på cirka fem tum (12.7 cm) i längd, sammanfogat på ett handtag av antingen plast eller trä. Spetsslevare kan också användas för att reparera gammalt murbruk och är viktiga redskap … Läs mer

Vad är enzymtvätt?

Enzymtvätt är en tvättprocess som använder enzymer för att rengöra kläder eller för att avsluta tyg, särskilt när det gäller jeans och andra plagg med en sliten look. Olika enzymatiska rengöringsmedel finns tillgängliga från butiker som är specialiserade på tvätttillbehör, och de kan även specialbeställas. För regelbunden rengöring har enzymer många ekonomiska och miljömässiga fördelar. … Läs mer