Vad är rigid pavement?

Styv beläggning är den tekniska termen för varje vägyta gjord av betong. Betongvägar kallas stela medan asfaltbelagda vägar är flexibla. Dessa termer hänvisar till mängden deformation som skapas i själva vägytan vid användning och över tid. De största fördelarna med att använda betongbeläggning är dess hållbarhet och förmåga att hålla formen. Det finns tre grundläggande typer av styva trottoarer som ofta används över hela världen.

Den grundläggande designen av styv beläggning är mycket enkel. Ett ytskikt, som består av plattor av portlandcementbetong (PCC), sitter ovanpå en handfull underskikt. Skiktet direkt under PCC är mer flexibelt än betongen, men fortfarande ganska styvt. Detta lager ger en stabil bas för PCC och hjälper till med dränering. Vissa vägar har ett andra underskikt under det första som är ännu mer flexibelt, medan vissa helt enkelt har den befintliga jorden. Den största faktorn för att avgöra om detta andra lager är nödvändigt är sammansättningen av det befintliga materialet.

Flexibel och styv beläggning är de två grundläggande stilarna för vägytor. Flexibel beläggning är nästan alltid asfalt medan styv beläggning är betong. Skillnaden mellan dessa två stilar beror mest på deformation. Flexibel beläggning möjliggör betydande deformation under tunga belastningar; det betyder att vägen kommer att böjas när den utsätts för stress. Styv beläggning förblir fixerad när den utsätts för påfrestningar och kommer att spricka när påkänningen överskrider dess toleranser.

Hur betongbeläggning hanterar sprickbildning är den största skillnaden mellan de tre beläggningsstilarna. Den vanligaste stilen, sammanfogad vanlig betong (JPC), består av plattor utan stålarmering. När sprickor uppstår bör de uppstå i sprickorna mellan plattorna, vilket gör vägytan lätt att reparera.

Förbunden armerad betong innehåller ett stålnät som förstärker betongplattans struktur. Betongplattorna som används i denna stil är ofta mycket större än de som används i JPC-design. Förstärkningen förhindrar vissa sprickor, vilket gör att de större plattorna är effektiva. Sprickorna, när de uppstår, uppstår fortfarande vanligtvis mellan plattorna.

Den tredje stilen, kontinuerligt armerad betong, innehåller en stor mängd stålarmering. Dessa plattor är inte utformade för att spricka vid anslutningspunkter – själva plattan spricker. Stålarmeringen håller ihop sprickor så tätt att de inte orsakar strukturella problem i plattan.
Det finns två huvudsakliga skäl att använda styv beläggning, som båda beror på dess hårdhet. Eftersom ytan är hårdare är den också mer hållbar över tid. Detta håller vägen i gott skick mycket längre än mjukare ytor. Den andra fördelen med betongvägar är deras utformning. Eftersom underlaget tål mycket tyngd utan deformation går det att skapa dungar och kanaler i vägen för att ge extra dragkraft och flytta vatten från vägytan.