Vad är stålform?

Den som tar en promenad genom en storstad kommer sannolikt att lägga märke till otaliga betongkonstruktioner, från broar till byggnader och till och med vägar. För att skapa alla dessa betongformer måste byggarna använda stålform, eller i vissa fall plywoodform. Formsättning är i huvudsak en tillfällig struktur där betong kan gjutas och säkras medan den … Läs mer

Vad är en takluftspridare?

En takluftspridare är ett kanalförsett lock placerat över en luftkonditioneringsfördelningskanal i taket i ett rum. Kanalerna eller slitsarna i diffusorn leder luften att strömma i specifika riktningar, och låter därigenom kall luft gå precis där den behövs. En mängd olika material och former används i olika applikationer. Diffusorer förbättrar effektiviteten hos luftkonditioneringen och hjälper till … Läs mer

Vad är en pekglättare?

En pekslev är ett murarverktyg som används för att fylla och forma murbruket mellan tegelstenar, en process som kallas pekning. Den har ett triangulärt blad på cirka fem tum (12.7 cm) i längd, sammanfogat på ett handtag av antingen plast eller trä. Spetsslevare kan också användas för att reparera gammalt murbruk och är viktiga redskap … Läs mer

Vilka är de olika typerna av cement?

För det första är det viktigt att förstå att cement bara är en ingrediens i betong; dessa två termer är inte synonyma. Betong är en blandning av vatten, någon typ av ballast – som krossade stenar eller sand – och cement, som fungerar som ett bindemedel för att hålla ihop allt material när det härdat. … Läs mer

Vilka är de olika typerna av köttbearbetningsutrustning?

Det finns många typer av köttbearbetningsutrustning som används vid styckning och bearbetning av djur till mat. Från sågar och knivar till mörningsmaskiner och kvarnar, köttbearbetningsutrustning gör slaktarbetet mycket lättare för de flesta som använder utrustningen. Vanligtvis tillverkad av rostfritt stål för att hjälpa till att rengöra och förhindra bakterier från att leva på maskineriet, denna … Läs mer

Vad är elektronisk förpackning?

Trots sitt namn avser elektronisk förpackning inte förpackningen som ingår i transporten av elektronik eller försäljningsförpackningen som innehåller elektroniska enheter eller komponenter som ses i butik. Istället avser elektronisk förpackning metoden att innesluta, skydda eller tillhandahålla fysisk struktur till antingen elektroniska komponenter, sammansättningar av komponenter eller färdiga elektroniska enheter. Till exempel är en DVD-spelare en … Läs mer

Vad är ett strömrelä?

Ett kraftrelä är en omkopplare som använder en elektromagnet för att öppna eller stänga en krets. Den grundläggande designen av ett relä använder en elektromagnetspole, en armatur, en fjäder och en eller flera kontakter. Om strömreläet är konstruerat för att normalt vara öppet, är kretsen inte fullbordad när den är avstängd. När ström tillförs kraftreläet, … Läs mer

Vad är en Jamb Switch?

En jamb switch är en ljusströmbrytare monterad i en dörr och utformad för att aktiveras när dörren öppnas och stängs. Två vanliga ställen för jamb switchar är bildörrar och kylskåpsdörrar. Dessa strömbrytare används i miljöer där människor vill att ljus ska aktiveras direkt när människor kommer åt ett utrymme, av bekvämlighets- eller säkerhetsskäl. Ersättningspaneler tillverkas … Läs mer

Vad är en propellerpump?

En propellerpump är en impellertyp med högt flöde och låg lyftkraft som har en linjär flödesbana. Propellerpumpen kan installeras i vertikal, horisontell eller vinklad orientering och har vanligtvis sin motor placerad ovanför vattennivån med pumphjulet under vatten. Dessa pumpar fungerar genom att dra vatten upp i ett yttre hölje och ut ur ett utlopp via … Läs mer

Vad är konstgjord sten?

Konstgjord sten hänvisar till en syntetiskt skapad förening som liknar eller har samma egenskaper som natursten. Det finns många olika typer av konstgjord sten, inklusive syntetiska ädelstenar, stenfaner, cementföreningar och gjutsten. Konstgjord sten har många olika användningsområden som material, från skapandet av kostymsmycken till det primära byggmaterialet i byggnader. En av de tidigaste typerna av … Läs mer