Varför har mitt barn inga vänner?

Det finns många anledningar till varför ett barn i skolan saknar vänner. Ett barn som precis har flyttat till ett nytt skoldistrikt kan helt enkelt behöva tid för att etablera en social bas. Men andra saker kan också komma i vägen för att ett barn skaffar vänner. Extrem blyghet och låg självkänsla, hög intelligens, dåliga sociala färdigheter, anmärkningsvärda skillnader mellan barnet och hans kamratgrupp och inlärningssvårigheter kan alla göra det svårt att etablera vänskap.

Vissa barn lider av smärtsam blyghet. Även runt barn som de känner ganska väl kan de tveka att kommentera eller delta. Lärare kan hjälpa det blyga barnet genom att berömma barnet när han eller hon väljer att delta. Föräldrar kan också hjälpa till genom att fastställa lekdatum i en neutral miljö med ett annat barn. Alternativt kan barnet känna sig mer självförtroende på sin hemmaplan, och en lekträff i ditt hem kan erbjuda ett mindre trångt sätt att lära känna andra barn.

Mycket intelligenta barn kan också ha svårt att få vänner. Deras intelligens, särskilt i verbalt språk, kan göra det svårt för andra barn att förstå dem. Men det finns vanligtvis mer än ett barn i ett klassrum med hög intelligens. Att para ihop två väldigt verbala barn kan vara ett utmärkt sätt att hjälpa barn att skapa vänner. Att lära dem sociala färdigheter, som att faktiskt lyssna på andras reaktioner och svara på lämpligt sätt, kan också hjälpa det mycket verbala barnet att lättare få vänner.

Ibland ligger barn på efterkälken i social utveckling och saknar bara de färdigheter som krävs för att få vänner. Att lära sig att vara en vän och lära sig färdigheter som att lyssna, dela och samarbeta kan hjälpa barnet utan vänner. Men ibland kan dessa barn ta lite tid att lära sig och utveckla sociala färdigheter.

Att para ihop dem med en yngre klasskamrat eller med en elev från en årskurs eller två under eleven kan hjälpa barnet att få självförtroende och bli bättre förberedd att bli vän med barn i hans eller hennes egen ålder. Skolor hjälper ofta barn som saknar social kompetens genom att bilda vänskapsgrupper. Deltagande i dessa grupper, särskilt med andra barn, kan vara ett utmärkt sätt att förbättra den sociala utvecklingen.

Ett barn med distinkta fysiska skillnader kan inte heller ha några vänner. Andra barn kan tänka på barn med betydande hälsonedsättningar som begränsar deras deltagande i skolaktiviteter, som ”konstiga” eller ”annorlunda”. Ett barn med en vanställd ansikte kan också ses som en outsider. Barn tenderar att dras till andra barn som är som dem. Det kan vara till hjälp att leta efter de barn i skolan som är särskilt känsliga och som har minst risk att diskriminera baserat på utseende eller förmåga. Dessa barn kan få de bästa potentiella vännerna för ett barn som står inför utmaningarna att vara ”annorlunda”.

Inlärningssvårigheter kan också markera ett barn som annorlunda. Ett barn vars hyperaktiva beteende ofta får honom eller henne i problem kan ses ha begränsad vänskapspotential. Barn som kämpar i skolan och visar känslomässiga reaktioner som att gråta, särskilt när de är män, kan också ha begränsad tillgång till vänner på grund av deras beteende. Att lära ut sociala färdigheter till dessa barn är återigen viktigt, och att matcha dem med andra elever med mindre socialt panache kan också vara till hjälp.

Särskilt i grundskolor tillbringar eleverna mycket av sin tid i socialt engagemang med varandra. Barnet utan vänner kan känna sig distanserat, ensamt och utanför mängden när det inte finns några vänner som inkluderar honom eller henne. Detta kan visa sig i depression hemma, ointresse för skolan och bristande lust att lära. Därför behöver barnet utan vänner hjälp från föräldrar och skolan. Till och med en vän att se när man kommer till skolan kan avsevärt påverka hur ett barn ser på utbildning och hur ett barn utvecklas socialt till vuxen.