Var är Timbuktu?

Staden Timbuktu ligger i den afrikanska nationen Mali, nära Nigerfloden. Medan befolkningen och inflytandet i staden har minskat, var Timbuktu vid ett tillfälle en viktig säte för den muslimska och afrikanska kulturen, med tusentals handlare som strömmade genom den varje dag för att handla varor som guld, salt, kryddor, siden och parfym. Timbuktu grundades av de nomadiska tuaregerna på 11-talet som ett läger och nådde sin höjdpunkt på 14-talet när det integrerades i det maliska imperiet och plundrades av inkräktare på 16-talet. Befolkningen i Timbuku har sedan dess minskat, och den berömda staden hotas ytterligare av ökenspridning och Sahara, som avsätter tonvis av sand på staden årligen genom sandstormar.

Ordet Timbuktu kommer från det språk som talas av tuaregnomaderna: den arkaiska engelska stavningen är Timbuktoo. Besläktade med berberna och andra arabiska handlare talar tuaregerna Timbuktu Tamasheq, en dialekt som idag bara är känd för en handfull talare men som en gång talades av många fler. Även om engelsktalande förknippar staden med avstånd och mystik, var den välkänd för araber och andra handlare när den fungerade som ett nav för kultur och handel under 14- och 15-talen.

Timbuktus läge nära Nigerfloden gör det till ett naturligt val för handel och ger även medborgarna näring och skydd. Arkitekturen i Timbuktu präglas av användningen av lera som byggmaterial, där de flesta byggnader ligger lågt till marken med lätt rundade kanter och platta tak. Medborgarna använder ofta taken som ett uterum och arbetsplats, när sandstormar inte gör utomhusmiljön för farlig. Timbuktu är också hem för flera kända moskéer, inklusive Sankore, Djingareyber och Sidi Yahya, som alla är gjorda av den distinkta lera som kännetecknar byggnader i Timbuktu.

Det växande hotet mot Timbuktu från sanden i Sahara ledde till att FN utsåg det till ett världsarv 1988 och som en plats i fara 1990. Denna beteckning gjorde det möjligt för staden att få hjälp med restaurering av kända byggnader som Djingareyber-moskén . Sidi Yahya, med sin morisk-influerade arkitektur, används fortfarande som en aktiv moské och är i gott skick. Sankore är i dålig form, även om den distinkta pyramidformade mihraben fortfarande är intakt. Islamiska forskare hoppas kunna återställa moskén, som en gång låg i hjärtat av universitetet i Timbuktu, säte för islamisk lärande i staden.

På grund av ökenspridning och relaterade problem är Timbuktu en mycket svår stad att leva i. Den varma torra harmattanvinden för årligen kolossala mängder sand in i staden som hotar hem, jordbruk och vattenförsörjning förutom att skada de berömda arkitektoniska särdragen i staden. staden. Staden har försökt bevara sitt arv genom samarbete med internationella organisationer och etablerade Ahmed Baba Center 1974 för att bevara ovärderliga muslimska manuskript från de berömda biblioteken i Timbuktu.