Vad är Hierapolis?

Hierapolis är en gammal stad i Turkiet. Det är ett UNESCO: s världsarv, och har varit det sedan 1988. Det ligger på toppen av Pamukkales varma källor, och inte långt från staden Danizli.

I den antika världen var det ganska vanligt att tempel och heliga platser var centrerade kring naturfenomen som varma källor. Redan på 3-talet fvt byggdes ett tempel tillägnat Hieron av frygierna på den plats som så småningom skulle bli Hierapolis.

På 2-talet f.Kr. utvecklades Hierapolis till ett verkligt spa. Den skänktes av Rom till kungen av Pergamon, Eumenes II. Ursprunget till namnet Hierapolis är omtvistat. Vissa tror att det helt enkelt var att anpassa templets tidigare namn till Hieron. Andra tror att den fick sitt namn för att hedra Hiera, hustru till Telephos, som sägs ha grundat Attaliddynastin.

Hierapolis växte snabbt i popularitet som en medicinsk resort, med de varma källornas vatten berömda för sina helande egenskaper. När den sista kungen av Attaliddynastin låg döende, återvände han Hierapolis till Rom. Under det följande och ett halvt århundradet förvandlades staden från sina grekiska rötter till en verkligt romersk stad.

I början av 1-talet härjades Hierapolis av en jordbävning, och några decennier senare, under Neros tid, förstördes den nästan helt av en annan jordbävning. Staden byggdes upp nästan från grunden, denna gång helt i romersk stil. Under de följande två århundradena blomstrade Hierapolis, med Hadrianus som byggde den berömda teatern och expansionen fortsatte i snabb takt.

I början av 3-talet fick staden utmärkelsen Neocoros av kejsaren Caracalla. Detta gav Hierapolis ett antal speciella privilegier i det romerska rättssystemet, inklusive att ge det rätten till en sann fristad. Staden blomstrade och befolkningen växte till mer än 100,000 XNUMX. Det var känt över hela världen för sina källor, och tempel växte upp för att tjäna den stora resandebefolkningen.

Hierapolis fungerade också som en bas för både judar och kristna. Det uppskattas att staden vid sin topp hade en befolkning på cirka 50,000 1 judar. De kristna flyttade in under första hälften av 4-talet och på XNUMX-talet hade kristendomen nästan helt utrotat stadens tidigare hedniska trosuppfattningar. Den heliga grottan, Plutonium, fylldes med stenar av kristna för att symbolisera detta välde, och baden omvandlades till en kristen basilika.
Staden slogs om under korstågen och övergavs slutligen i slutet av 14-talet. I början av 16-talet härjades Hierapolis återigen av en jordbävning, men utan befolkning som kunde återställa den, cementerades skadan på plats. Staden förblev i stort sett orörd fram till utgrävningen under slutet av 19- och 20-talen.

Hierapolis är en underbar plats för resenärer som är intresserade av arkeologiska ruiner. Den innehåller ett antal vackra lämningar av både hellanistisk och romersk arkitektur. Mest anmärkningsvärda är Apollontemplet, Nymphaeum, en helgedom för nymfer i form av en enorm fontän, Plutonium, en djup helgedom och helgedom för underjordens gud, den mäktiga teatern som uppfördes under kejsaren Titus Flavius ​​tid. Vespasianus och Martyrium, som firar lärjungen Sankt Filip, som sägs ha blivit begravd här efter att ha blivit korsfäst i Hierapolis genom att korsfästas upp och ner.