Vad är odifferentierad marknadsföring?

Odifferentierad marknadsföring är en marknadsföringsstrategi som fungerar som om alla konsumenter har samma smak och motivation. Det kallas ibland massmarknadsföring. Den mesta marknadsföringen delas in i tre huvudkategorier. Odifferentierad reklam behandlar alla konsumenter på samma sätt. Differentierad reklam innebär att producera olika marknadsföring för specifika marknadssegment. Koncentrerad marknadsföring fokuserar hela marknadsföringen på endast ett marknadssegment.

Vissa av skillnaderna mellan dessa typer av marknadsföring är omtvistade. I vissa definitioner innebär differentierad marknadsföring samma produkt, men marknadsförd på olika sätt till olika marknadssegment. I andra definitioner kan det omfatta ett företag som utvecklar varianter på en produkt för att täcka dessa olika segment. Ett exempel skulle vara ett dryckesföretag som utvecklade en lågkaloriversion av sin produkt för att tilltala hälsomarknaden.

Den främsta fördelen med odifferentierad marknadsföring är att det inte kräver så mycket fokus och forskning för att identifiera smakerna hos enskilda marknadssektioner. Det kan också innebära att företaget kan lita på att det inte kommer att missa några potentiella konsumenter i sin marknadsföring. Denna strategi ser till att marknadsföring når personer som inte hamnar på den förmodade målmarknaden men som ändå skulle vara intresserade av att köpa.

Odifferentierad marknadsföring kan också vara lämplig för en produkt eller tjänst som är tänkt att vara lönsam baserat på försäljningsmängd snarare än höga påslag eller ett högt pris. Det gäller ofta produkter som uppfyller vanliga behov som mat, kläder eller transporter. Om den genomförs framgångsrikt kan odifferentierad marknadsföring leda till att en produkt är så väletablerad att den dominerar en marknad och till och med blir synonym med den marknaden.

De största nackdelarna med odifferentierad marknadsföring är att den kan tappa fokus och vara slösaktig. Genom att hålla ett marknadsföringsbudskap väldigt generellt kan det bli svårare att få resonans hos kunderna. Produkten kan verka mer generisk och ha färre tydliga fördelar jämfört med konkurrenter på samma marknad.

Om inte en produkt uppfyller mycket generella behov kan odifferentierad marknadsföring också innebära mycket pengar och ansträngning går till att nå en publik med lite eller inget intresse för produkten. Ett exempel skulle vara ett flygbolag som bara sålde en biljettklass och marknadsförde sig baserat på flyg till resortdestinationer. Detta skulle sannolikt misslyckas för affärsreklamblad som hade olika behov än semesterresenärer. Det skulle också misslyckas med att tilltala flygblad som ville ha en ”frills” tjänst där låga priser var nyckeln.