Vad är taktisk marknadsföring?

Taktisk marknadsföring avser det medium eller det sammanhang där marknadsföring sker, snarare än själva innehållet i ett marknadsföringsbudskap. Tryckta annonser, interaktiva reklamkampanjer online och produktplacering i film eller tv är alla exempel på den taktiska aspekten av marknadsföring, snarare än den strategiska sidan av marknadsföring, som styr innehållet i ett meddelande. Taktisk reklam sker ofta när en strategi är utformad och på plats, eftersom den handlar om själva genomförandet av en övergripande marknadsföringsplan.

Det är ofta enklast att förklara taktisk marknadsföring genom att kontrastera den med strategisk marknadsföring. Strategisk marknadsföring innebär i huvudsak innehållet i en marknadsföringsstrategi och ett budskap. ”Vad” sägs i en marknadsföringskampanj, ”vem” den riktar sig till och ”hur” den har konstruerats för att effektivt tilltala det segmentet är alla aspekter av strategisk marknadsföring. Taktisk marknadsföring, å andra sidan, involverar budskapets sammanhang. När annonser placeras i tidningar, på webbplatser på Internet eller i en film, betraktas tidskrifterna, webbplatserna och filmen som aspekter av marknadsföringsplanens taktiska karaktär.

Taktisk marknadsföring betraktas ofta som det sätt på vilket en marknadsföringsstrategi genomförs. Om marknadsundersökningar indikerar att tonåringar kan vara mer benägna att vara intresserade av en viss produkt, till exempel, innebär den taktiska aspekten av marknadsföring att hitta sammanhang som skulle nå den publiken. En reklamkampanj kan utformas kring strategiska överväganden, med tryckta layouter och språk som tilltalar ett visst marknadssegment, men sådana överväganden kan vara värdelösa utan effektiva taktiska tillvägagångssätt. Eftersom taktisk reklam involverar det sätt på vilket ett budskap i slutändan förmedlas, kan brist på taktiska överväganden göra ett välarbetat budskap föråldrat eftersom det aldrig effektivt når målgruppen.

Det finns ett antal sätt på vilka taktisk marknadsföring kan övervägas och genomföras under en reklam- eller marknadsföringskampanj. Brev kan skickas med posten till lokala företag eller invånare för att meddela dem om en ny verksamhet eller tjänst som blir tillgänglig i deras område. Användningen av brev och utskick utgör själva den taktiska sidan av en sådan marknadsföringskampanj, medan innehållet på breven är den strategiska sidan av kampanjen. Korrekt genomförande av både strategisk och taktisk marknadsföring är avgörande för en stark kampanj, eftersom kampanjens budskap måste vara välarbetat och levererat på ett sätt som når målgruppen.