Vad är en hydroterapiklinik?

En hydroterapiklinik är en anläggning som erbjuder behandlingar som använder vatten för medicinska eller helande syften. Detta kan bestå av ångbad, mineralbad eller bastu. Fotbad och sittbad kan också vara en del av en behandlingsplan för hydroterapikliniken. En kolonhydroterapiklinik kommer vanligtvis att använda bevattningsprocedurer för att grundligt rena tjocktarmen från skadliga gifter.

I de flesta fall kommer en hydroterapiklinik att behandla vuxna med särskilda behov och vissa erbjuder pediatriska tjänster för barn. För husdjur som har särskilda behov av fysioterapi kan en veterinär hydroterapiklinik rekommenderas. Vanligtvis kommer denna typ av klinik att rekommenderas av en veterinär.

De behandlingar som erbjuds på hydroterapikliniker kommer att variera beroende på varje individs behov. Vissa patienter som har problem med nacke, axlar eller rygg kan ha nytta av en typ av hydroterapi mineralbad som görs i ett speciellt rum på kliniken. En specialutbildad terapeut kan utföra hydroterapitekniker och hjälpa patienten att göra hydroterapiövningar för att förbättra cirkulationen. Vattnets värme kan hjälpa spända muskler att slappna av och förbättra flexibiliteten hos många patienter.

Användning av ett ångbad eller basturum kan också inkluderas på hydroterapikliniker och spa. Många experter tror att detta också är ett bra sätt att eliminera gifter som har byggts upp i kroppen. I vissa fall kan medicinska örter läggas till uppvärmda omslag. Vissa spa-hydroterapibehandlingar kan också inkludera aromaterapi i behandlingen.

Kolonhydroterapi använder en procedur som kallas kolon för att avgifta tarmkanalen. På en kolonhydroterapiklinik kommer en terapeut att administrera en lösning av steriliserat vatten till patienten via ändtarmen. Denna hydroterapiteknik kommer att genomsyra tjocktarmen. Bevattningsprocessen sägs vara mycket effektivare än lavemang. Hela produkten tar i allmänhet mindre än en timme.

Vissa hundraser kan visa symtom på artrit och ledproblem när de åldras. Andra tillstånd som höftledsdysplasi kan också orsaka smärtsamma tillstånd hos husdjur. Av denna anledning kan en veterinär hydroterapiklinik rekommenderas för husdjuret för att lindra smärtsamma symtom och förlust av rörlighet. Denna form av rehabilitering för husdjur kan innefatta simning eller andra typer av vattenövningar. Detta medför vanligtvis mindre stress för ett djurs ömma leder samtidigt som det erbjuder kardiovaskulära fördelar också.
Hydroterapitekniker och -procedurer bör utföras under överinseende av en läkare. Detta är särskilt viktigt för kvinnor som är gravida eller de med medicinska tillstånd, såsom diabetes. Om en individs läkare anser att patienten kan dra nytta av tjänster på en hydroterapiklinik, bör patienten välja en anläggning som är licensierad och certifierad.