Vad är en medicinsk historia?

En medicinsk historia är en samling information om en patient som inkluderar aktuella medicinska data, patientens tidigare historia av medicinska problem, patientens familjehistoria och relevant hälsoinformation som kan hjälpa en läkare eller vårdgivare att skräddarsy diagnos och behandling efter patienten. Att ta en anamnes är en viktig del av många interaktioner mellan läkare och patient, och på medicinska skolor lär sig läkare hur man tar historier exakt, respektfullt och snabbt. Människor kan hänvisa till en medicinsk historia som en ”anamnes” i vissa regioner i världen.

Historien är utformad för att ge sammanhang och ledtrådar som kan hjälpa en läkare att komma fram till en diagnos. När patienten kommer till läkaren noterar läkaren symtom som patienten rapporterat samt kliniska tecken som observerats under mötet. Läkaren ställer också en rad frågor som är utformade för att belysa den aktuella situationen, inklusive när symtomen först uppträdde, vilken typ av medicinska problem patienten har haft tidigare och vilken typ av familjehistoria patienten har.

Patientens diagram utgör en del av deras sjukdomshistoria, och många diagram innehåller en snabbreferens överst som noterar viktiga händelser i patientens liv som kan vara relevanta. Läkaren ställer också frågor om patientens livsstil, tar reda på hur ofta patienten tränar, vad patienten äter och hur patientens familj, arbete och privatliv ser ut. Även om vissa saker kanske inte verkar relevanta direkt, kan de vara värdefulla. Till exempel kan någon som är mycket stressad på jobbet löpa ökad risk för medicinska tillstånd relaterade till stress. På samma sätt skulle någon som inte är sexuellt aktiv sannolikt inte ha en sexuellt överförbar infektion, vilket kan begränsa de diagnostiska valen.

Många läkarmottagningar och sjukhus begär att patienter eller deras familjemedlemmar fyller i ett anamnesformulär vid ankomst. Detta formulär används för att snabbt dokumentera stora medicinska problem, allt från en historia av allergier till en beskrivning av det aktuella problemet som tar patienten till läkaren. Läkaren kan använda informationen för att begränsa en diagnos.

Anamnesen är ett privat dokument, och det kommer att vara nära skyddat för att hålla patienten säker. En del av informationen kan vara skadlig om den lämnas till någon som inte är behörig att se den, och annan information i en sjukdomshistoria kan handla om sådant som patienten vill hålla privat. Läkare är utbildade i hur man bevarar denna information och hur man ställer öppna frågor som kommer att uppmuntra en patient att svara ärligt och korrekt så att patientens historia blir så komplett som möjligt.