Vad är Andromedagalaxen?

Andromedagalaxen är Vintergatans systergalax. Den ligger 2 miljoner ljusår bort från jorden. Andromedagalaxen har fler stjärnor än Vintergatan, totalt cirka 1 biljon, jämfört med våra 200 – 400 miljarder. Nyligen genomförda mätningar tyder dock på att Vintergatan i själva verket kan vara mer massiv, med en större halo av mörk materia. Massuppskattningar för Andromedagalaxen ligger i närheten av 7.1 × 1011 solmassor.

Förr trodde man att Andromedagalaxen och Vintergatan oundvikligen kommer att kollidera under en lång tid. Detta tros inte längre vara fallet, även om kollisionen kan inträffa. Om det gör det kommer det att inträffa om fem miljarder år. För solsystemet, som ligger i de galaktiska armarna, skulle detta inte vara en mycket extrem händelse – stjärndensiteten i det lokala grannskapet skulle ungefär fördubblas. Stjärnkollisioner skulle förbli sällsynta, även om kollisionen mellan de supermassiva svarta hålen i de galaktiska kärnorna skulle kunna frigöra en enorm mängd energi.

Andromedagalaxen och Vintergatans galax är de största galaxerna i den lokala gruppen, som innehåller totalt cirka 30 galaxer, de flesta av dem dvärggalaxer. Båda dessa galaxer har en bomrad spiralstruktur, och masscentrum för den lokala gruppen ligger mellan dem, vilket är anledningen till att båda galaxerna accelererar mot varandra.

Före 1925, när Edwin Hubble bevisade att Andromeda-objektet var en annan galax med variabla Cepheid-stjärnor, kallades Andromeda för den stora Andromeda-nebulosan. Andromedagalaxen är ett av de mest avlägsna objekten som kan ses med blotta ögat – Triangulumgalaxen är den mest avlägsna, på 3 miljoner ljusår – och har funnits på stjärnkartor sedan år 905, då den observerades och noterades av den persiske astronomen Abd Al-Rahman Al Sufi. Ursprungligen kallades det ”det lilla molnet”. Andromedagalaxen är uppkallad efter stjärnbilden där den kan hittas, Andromeda.