Vad är extragalaktisk astronomi?

Den extragalaktiska astronomins gryning var 1917, när den amerikanske astronomen Heber Curtis observerade en stjärnnova inom M31, det formella namnet på vad som då kallades den stora Andromeda-nebulosan. Vid den tiden trodde man att spiralnebulosor som Andromeda låg inom vår egen galax, med en storlek som bara var flera gånger större än vårt solsystem och ett avstånd som var mindre än 50,000 XNUMX ljusår. De trodde att Vintergatans galax representerade hela universum.

Efter att ha observerat novaen i M31, sökte Curtis den fotografiska posten och noterade 11 ytterligare novaer i regionen. Om M31 bara var en stjärnnebulosa, varför fanns det så många novaer i den, och varför var dessa karakteristiskt svagare än andra novaer? Med anledning av observationen att dessa novaer var cirka 10 magnituder svagare än novaer som man vet förekommer i vår egen galax, förklarade Curtis att den stora Andromeda-nebulosan i själva verket var ett ”ö-universum”, skilt från Vintergatan och belägen 500,000 XNUMX ljusår bort. . Astronomer accepterade inte hans hypotes först, och en vetenskaplig debatt började.

1920 utmanade Harlow Shapley, en annan amerikansk astronom, Curtis till en stor debatt om den tidens viktiga astronomiska frågor, inklusive om spiralnebulosor som Andromeda verkligen var utanför vår egen galax. Många andra astronomer följde debatten, men de slutliga resultaten var ofullständiga. Det var inte förrän 1925, när Edwin Hubble (som Hubble Space Telescope är uppkallat efter) publicerade observationer från 100-tums Hooker-teleskopet, då det största i världen, som han hade upptäckt Cepheid variabla stjärnor i Andromeda-nebulosorna och använde dem att mäta dess avstånd, visade sig vara enorma 2.5 miljoner ljusår. Eran av extragalaktisk astronomi hade börjat, och Andromeda-nebulosan döptes om till Andromedagalaxen.

Under de senaste 80 åren har extragalaktisk astronomi varit ett aktivt forskningsområde. Genom att mäta den relativa hastigheten för galaxer med deras optiska signatur fann man att alla galaxer rör sig bort från varandra och att hela universum expanderar. 1998 antydde observationer av supernova typ Ia till och med att expansionen accelererar. Kosmologer tror nu att det är troligt att universum kommer att sluta i en ”värmedöd” där accelererande expansion får all materia att skingras och frysa.

En viktig episod inom extragalaktisk astronomi är upptäckten och undersökningen av kvasarer, QUasi-stellAR-radiokällor. Dessa ljuspunktkällor var kända för att vara mycket lysande och mycket avlägsna, bland de mest avlägsna objekten som är kända, med några så långt borta som 13 miljarder ljusår. Även om kvasarer först observerades på 1950-talet, var det inte förrän på 1970-talet som en vetenskaplig konsensus började växa fram om kvasarernas natur: de var aktiva galaktiska kärnor, bestående av supermassiva svarta hål som suger in flera solmassor värda material per århundrade. och släpper ut enorma mängder strålning i processen. Formella modeller har byggts för att beskriva detta, och ett av de största mysterierna inom extragalaktisk astronomi löstes.

Idag har miljontals galaxer fotograferats och klassificerats av forskare, ibland till och med med hjälp av allmänheten (som i GalaxyZoo). Galaxer är antingen spiralformade eller elliptiska. Det uppskattas att det finns omkring hundra miljarder galaxer i det observerbara universum. Intressant nog är detta ungefär detsamma som antalet neuroner i en mänsklig hjärna.