Hur får jag erfarenhet av marknadsföring?

Många experter inom marknadsföringsbranschen rekommenderar att studenter skaffar sig en praktikplats eller betald arbetslivserfarenhet innan de tar examen från sitt utbildningsprogram. Att få relevant marknadsföringserfarenhet kan skilja dig från andra som söker nybörjarjobb i branschen. De flesta universitet har en karriärdatabas som studenter kan söka efter för att söka efter arbetsalternativ inom sitt område som inkluderar deltid, heltid, praktik och tillfälliga jobb.

Att först kolla efter betalda marknadsföringsjobb är förmodligen den bästa strategin. Om du inte kan få betald studentyrkeserfarenhet inom marknadsföring är en praktikplats med största sannolikhet ditt näst bästa alternativ. Eftersom du kan möta stark konkurrens från andra studenter, särskilt om samma praktikplatser är utplacerade med mer än en högskola eller universitet, är det bäst att hålla sig i förväg och kontrollera dagligen samt ansöka omedelbart om praktikmöjligheter. Kom ihåg att marknadsföring handlar om marknadsföring; du måste marknadsföra dig själv som den bästa kandidaten.

Se till att ditt CV listar specifika projekt från din utbildning som skulle passa in i den typ av marknadsföringserfarenhetsmöjlighet som du ansöker om. Tänk också på att marknadsföring är ett resultatorienterat område som fokuserar på produkt, pris, plats/distribution och marknadsföring. Du bör undersöka branschen och bestämma vilka marknadsföringsaktiviteter du är mest intresserad av. Ju närmare du kan matcha din erfarenhet av studentmarknadsföring med ditt framtida yrkesval, desto bättre. Visa framtida arbetsgivare exakt hur din utbildning och utbildning relaterar direkt till vad de behöver och du är mer sannolikt att bli utvald.

Oavsett vilken typ av marknadsföringskarriär du hoppas på att så småningom ha, som student eller nybörjararbetare, kommer du med största sannolikhet att få mindre uppdrag på lägre nivå. Bevisa dig själv i alla de möjligheter du får, oavsett om ingångsarbetet är betalt eller är en obetald praktik. Du kanske måste börja i marknadsundersökning eller som management trainee.

Att göra ditt bästa på studentmarknadsföring kommer att hjälpa dig att ge dig referenser som förhoppningsvis kommer att vara till nytta för att hitta heltidsbetalt arbete efter att du har tagit examen. Det är en bra idé när du fortfarande letar efter studentarbete att tänka framåt och undersöka marknadsföringsjobb i ditt område efter att du tagit examen så att du kan se vilka områden som har störst efterfrågan. Till exempel, om det verkar finnas många annonser för PR-jobb som passar din examenserfarenhet, överväg att arbeta inom detta område.