Hur du registrerar din hund som ett känslomässigt stöddjur

För många individer är en hund mer än bara en lurvig vän – de är en viktig del av personens psykiska stödsystem. Om du har en psykisk sjukdom, såsom ångest, posttraumatisk stressyndrom eller depression, kan din hund ge en tröstande närvaro som hjälper dig att hantera dina symtom.
Om du litar på din hund för känslomässigt stöd och tröst, kanske du kan certifiera den som ett känslomässigt stöddjur. ESA-status kan göra det lättare för dig att ha din hund med dig när du reser eller flyttar till ett nytt hem.
Vad är ett känslomässigt stöddjur?

Ett känslomässigt stöddjur är mer än bara ett husdjur – det ger stöd och tröst till individer som hanterar mentala och känslomässiga funktionshinder. När läkare lär sig mer om mental hälsa kan de diagnostisera och behandla tidigare förbisedda tillstånd. I många fall är en ESA en viktig del av att hantera en mental eller känslomässig funktionsnedsättning.
ESA:er är inte samma sak som tjänstedjur eftersom de inte är utbildade för att utföra specifika uppgifter, som att guida en blind person. Genom att erbjuda en stödjande och tröstande närvaro kan en ESA vara lika viktig för en individ som ett tjänstedjur. ESA:er har vissa rättigheter enligt statliga och federala lagar. För att kvalificera dig för en ESA måste du ha ett psykiskt tillstånd eller psykisk sjukdom (diagnostiserad av en licensierad professionell) som ditt djur ger stöd och tröst för.
Vissa psykiska sjukdomar som kan dra nytta av en ESA inkluderar ångest, stressyndrom, panikattacker, bipolär sjukdom, depression och PTSD. Även om alla djur kan kvalificera sig för att vara en ESA, är hundar och katter några av de vanligaste exemplen.
Vad är ett känslomässigt stöd djurregister?
Du har ett husdjur som du vill utse som en ESA, så nästa steg är att skicka in ditt djurs information till ett officiellt ESA-register, eller hur? Faktum är att ett register på statlig eller federal nivå av ESA:er inte existerar.
Det finns ingen legitim databas med ESA:er, och det finns inte heller någon lag som säger att du måste registrera ditt känslomässiga stöddjur. Servicehundsregistrering krävs inte heller. Det finns dock bedrägliga emotionella stödwebbplatser för djurregistrering som tar ut avgifter för att ”registrera” terapidjur, ESA:er och servicehundar. Dessa webbplatser är vanligtvis bedrägerier. Att ”registrera” ditt djur på en av dessa webbplatser ger inte ESA lagliga rättigheter.
Vad är ett ESA-brev?
Ett djurbrev för känslomässigt stöd är ett officiellt dokument undertecknat av en legitimerad psykiatrisk specialist. Det liknar ett recept från en läkare – det rekommenderar en laglig behandling för ett specifikt tillstånd. I det här fallet är ”behandlingen” din ESA.
Den viktigaste aspekten av ett officiellt ESA-brev är dess juridiska makt. En ESA-rekommendation ger dig rätt att ha ett känslomässigt stöddjur i ditt hem, även om platsen där du bor har restriktioner för husdjur.
Hur skiljer sig ett ESA-brev från ett ESA-register?
Det kan verka som ett djurbrev för känslomässigt stöd och ett ESA-register fyller samma funktion (legitimerar ditt husdjur som ett ESA). Men bara en av dessa har någon juridisk makt: ett officiellt brev för känslomässigt stöd.
Emotionellt stöd djurens rättigheter

Ett ESA-brev ger ditt känslomässiga stöd hundspecifika rättigheter relaterade till resor och boende.
Bostadsrätt
Grundläggande bostadsrättigheter i USA för känslomässiga stöddjur är baserade på en specifik federal lag: Fair Housing Amendments Act från 1988. Enligt Fair Housing Act får en hyresvärd inte diskriminera en hyresgäst på grund av deras behov av en servicehund eller ESA.
I praktiken innebär detta att ett officiellt ESA-brev ger dig rätt att få ditt känslomässiga stöddjur att bo hos dig i alla typer av bostäder, inklusive platser som generellt förbjuder husdjur. Dessutom förbjuder FHA hyresvärdar att ta ut en husdjursavgift för ett känslomässigt stöddjur eller tjänstedjur.
Låt oss säga att du har en känslomässigt stödjande hund och vill flytta in i en lägenhet med en ”inga husdjur”-policy. Så länge du har ett officiellt emotionellt stöd djurbrev kan din hyresvärd inte hindra dig från att ha din hund i lägenheten. Emotionella stödhundar är vanligtvis inte heller föremål för vikt- eller rasrestriktioner. Till exempel, även om lägenhetskomplexet bara tillåter hundar under 40 pund, kan du fortfarande behålla din 60-pund Golden Retriever ESA.
FHA förhindrar en hyresvärd från att neka din hyresansökan baserat på ditt funktionshinder eller ditt behov av en ESA. När du har skickat in ditt emotionella djurstödsbrev till din hyresvärd, får de inte be om mer information om ditt tillstånd eller begära ytterligare dokumentation.
Reserättigheter
Det finns vissa ESA-rättigheter relaterade till resor, men dessa ändrades avsevärt i januari 2021. Innan dess krävde det amerikanska transportdepartementet att flygbolagen skulle tillåta ESA enligt Air Carrier Access Act. ACAA förbjuder flygbolag att diskriminera passagerare med funktionshinder och kräver att de tillgodoser funktionshindrade passagerares behov. Fram till 2021 innebar det att du kunde ta med dig din ESA i planets kabin utan extra kostnad.
DOT ändrade dock Air Carrier Access Act i januari 2021 – lagen ger inte längre skydd för ESA:er. Utbildade tjänstedjur är fortfarande skyddade enligt ACAA, men emotionella stöddjur är det inte. Även om den ändrade lagen inte hindrar lufttrafikföretag från att tillåta ESA:er att flyga gratis i kabinen, kräver den inte längre att de gör det.
Vissa inhemska och internationella flygbolag har valt att fortsätta att tillåta ESA. Andra transportörer har ändrat sina policyer för att endast tillåta vissa typer av ESA, till exempel små hundar. Tyvärr har många flygbolag lagt ner sina ESA-program.
Innan du flyger är det viktigt att kolla med ditt flygbolag för att se om du kan ha din ESA med dig. Om inte, kan ditt känslomässiga stöddjur kanske flyga som husdjur, vilket betyder att de måste vara i en bärare i lastutrymmet.
Hur kvalificerar du dig för en känslomässig stödhund?

Generellt sett kräver kvalificeringen för en känslomässigt stödhund att du har ett psykologiskt tillstånd som en hund kan ge känslomässigt stöd för. Några vanliga tillstånd som kan kvalificera sig för en känslomässig stödhund är depression, bipolär sjukdom, ångest/panikattacker och fobier. En legitimerad psykiatrisk specialist måste utvärdera dig för att få en diagnos och en officiell rekommendation som identifierar din hund som en ESA.
Hur certifierar jag en emotionell stödhund?
Som nämnts ovan finns det ingen officiell emotionell stödhundsregister eller certifieringsprocess. Det enda sättet att få rättsligt skydd för ditt känslomässiga stöddjur är med ett officiellt ESA-brev. Detta dokument kan ge ESA-status till en hund (eller ett annat stöddjur) som du redan har. Du kan också använda brevet för att få en ESA som kommer att skyddas enligt FHA. Här är stegen för att få ett emotionellt stöd djurbrev:
Boka tid för konsultation
Kanske har du redan en hund som ger känslomässigt stöd för ditt psykiska tillstånd. Eller så kanske du inte har en hund ännu men tror att du skulle tjäna mentalt och känslomässigt på att ha en hundkamrat. Hur som helst behöver du ett ESA-brev, och det första steget är att bli utvärderad av en legitimerad psykiatrisk specialist.
Eftersom ett ESA-brev liknar ett recept, kan en vårdgivare inte skriva ett utan att först utvärdera ditt tillstånd. Federala och statliga lagar kräver att mentalvårdspersonal genomför en direktkonsultation med en patient innan de gör en diagnos eller behandlingsrekommendation. Utvärderingar kan hållas personligen, men du kan också träffa en leverantör via telefon eller i ett videosamtal.
Du kan få en utvärdering och ett rekommendationsbrev från ESA från alla primärvårdsläkare eller psykiatriker som har tillstånd att praktisera i ditt land. Några exempel på legitimerade psykiatriker är terapeuter, psykiatriker och psykologer. Pettable kan koppla dig till en LMHP i ditt område.
När du schemalägger en utvärdering, överväg arten och svårighetsgraden av ditt tillstånd. Anta till exempel att din primärvårdsläkare redan behandlar dig för mentala eller känslomässiga funktionsnedsättningar. I så fall kanske du vill be dem om ett ESA-tillstånd eftersom de redan känner till detaljerna i ditt ärende. Men om du nyligen har utvecklat symtom och är osäker på tillståndet för din mentala hälsa, kanske du vill träffa en specialist, till exempel en psykiater.
Få ditt brev
Under din utvärdering med din läkare eller LMHP kan du diskutera ämnet för en ESA. Du kanske redan har en hund som tröstar dig och hjälper dig att hantera symptomen på din psykiska funktionsnedsättning. I så fall kan du fråga din vårdgivare om de anser att din hund kan kvalificera sig som en ESA.
Det finns inga lagliga begränsningar för typer av hundar som kan kvalificera sig som ESA. Du behöver inte skaffa en utbildad tjänstehund. En hund oavsett ras, storlek och kön kan vara en ESA så länge du finner tröst och stöd för ditt tillstånd från hundens närvaro. Men om du ännu inte har en känslomässigt stödjande hund och din vårdgivare rekommenderar en, kanske de kan ge vägledning om egenskaper du bör leta efter.
Det är viktigt att notera att du kan ha mer än en ESA så länge du har rätt dokumentation. Diskutera kraven för ditt tillstånd med din LMHP eller din primärvårdsläkare. De kanske kan inkludera detaljer för mer än en hund eller ett djur i ett enda ESA-brev, eller så kan de behöva skriva ett separat dokument för var och en av dina ESA:er.
Håll din dokumentation till hands
Så fort du har ett undertecknat ESA-brev är din hund officiellt en känslomässig stödhund. Det finns ingen anledning att registrera sig för ett ESA-register eller betala en ”certifieringsavgift”. Du behöver inte ta några extra steg för att certifiera din känslomässiga stödhund eller skaffa dem ett ID-kort.
Ett ESA-brev är det enda pappersarbete du behöver för att bevisa din hunds status som ESA. Du behöver inte skaffa ett speciellt halsband, väst, tagg eller koppel för din känslomässiga stödhund, även om du kan om du vill. Vissa människor upplever att en ESA-väst eller halsband hindrar människor från att ställa ovälkomna frågor om sin hund och deras individuella funktionsnedsättning.
Eftersom rekommendationsbrevet från din läkare är det som ger dig och din hund rättsligt skydd, är det viktigt att se till att du enkelt kan komma åt det. Du kanske vill förvara originalet på ett säkert ställe och ta med dig en kopia. Du kan också behålla en bild eller elektronisk kopia på din telefon.
Hyresvärdar och andra bostadstjänstemän har rätt att be om ditt brev, och att ha det lättillgängligt kan förenkla ansökningsprocessen. Kom ihåg att du inte behöver tillhandahålla någon annan dokumentation till en hyresvärd, även om de frågar.
4 sätt att upptäcka falska ESA-bokstäver
Ett ESA-brev måste uppfylla specifika krav baserat på federal och statlig lag. Här är några tecken på att ett brev är falskt:
1. I brevet nämns registrering eller certifiering.
Eftersom det inte finns något som heter hundregistrering för känslomässigt stöd, är alla ESA-dokument som är knutna till ett register förmodligen bedrägliga. En legitim facilitator för ESA-brev, som Pettable, kommer inte att försöka debitera dig pengar specifikt för att certifiera din hund eller tillhandahålla ett registreringsnummer. Pengar som spenderas på ett ESA-brev täcker strikt kostnaden för en konsultation med en licensierad mentalvårdare.
2. Ingen konsultation krävs.
ESA-rekommendationer som tillhandahålls utan en officiell utvärdering är falska. För att kvalificera dig för ett känslomässigt stöddjur måste du ha ett diagnostiserat tillstånd som din ESA ger stöd för.
Din diagnos och dokumentation måste komma från en legitimerad mentalvårdspersonal som har utvärderat ditt tillstånd. Lita inte på någon källa som påstår sig tillhandahålla ESA-brev utan direktkonsultation via telefon eller video, om inte personligen.
3. Brevet har inte tillräckligt med detaljer.
Ett juridiskt giltigt ESA-brev måste innehålla nyckelinformation:

Ditt fullständiga namn
Din psykiska vårdgivares information
En diagnos på din psykiska sjukdom/handikapp
Ett uttalande som rekommenderar en ESA för stöd och lindring av dina symtom
Den typ av djur som rekommenderas som din ESA

Ett generiskt ESA-dokument som inte innehåller dessa nödvändiga uppgifter är falskt och har ingen juridisk makt.
4. Det finns ingen officiell signatur.
En ESA-rekommendation bör skrivas på din LMHP:s officiella brevpapper och innehålla deras fullständiga namn, licensnummer, signatur och datum. Utan en underskrift från en licensierad medicinsk leverantör i ditt land är ett ESA-brev ogiltigt.
Vanliga frågor om känslomässigt stöd djurcertifiering/registrering
Undrar du om hundregistrering för känslomässigt stöd? Läs vidare för att få svar på några vanliga frågor om registrering av djur med känslomässigt stöd.
Är ESA-certifiering detsamma som ESA-registrering?
Djurcertifiering för känslomässigt stöd och ESA-registrering är desamma eftersom de inte är officiella sätt att legitimera ditt känslomässiga stöddjur. Det finns ingen erkänd process för registrering eller certifiering av djur för känslomässigt stöd. Det enda sättet att säkerställa rättsligt skydd för din känslomässiga stödhund är med ett officiellt ESA-brev.
Finns det ett ESA-register?
Nej. Varje webbplats som påstår sig vara ett officiellt ”register” för ESA:er är sannolikt en bluff.
Kan jag flyga med mitt känslomässiga stöddjur?
Det beror på flygbolaget. I januari 2021 avslutade det amerikanska transportdepartementet sitt krav på att flygbolagen skulle ta emot känslomässiga stöddjur. Som sådan tillåter bara vissa flygbolag för närvarande ESA:er:

Latam Airlines
Westjet
Volaris
Air France

Lufttrafikföretag kan när som helst ändra sina regler om ESA. Känslomässigt stöd djurägare bör kontrollera med sitt specifika flygbolag innan de flyger.
Kan känslomässigt stöddjur gå någonstans?
Enligt Fair Housing Act har du rätt att behålla din ESA där du bor. FHA kräver inte att privata företag, restauranger eller butiker tar emot en ESA. Men om du hyr eller köper en bostad som inte tillåter djur, skulle ett ESA-brev tillåta dig att ha ett djur med dig utformat som ditt känslomässiga stöddjur per bokstav. Ytterligare djur är möjliga med korrekt dokumentation.
Kan hotell ta betalt för känslomässiga stöddjur?
Även om lagen förhindrar hyresvärdar från att diskriminera hyresgäster med ESA, finns det inga sådana regler för logileverantörer. Hotell kan vägra att tillåta din ESA att bo hos dig eller ta ut en extra avgift för ditt känslomässiga stöddjur. Om du vill resa med din ESA är det bäst att hitta en husdjursvänlig anläggning och ringa i förväg för att verifiera att ditt djur uppfyller hotellets krav.
Kan du ha mer än ett känslomässigt stöddjur?
Du kan ha mer än en ESA så länge du har dokumentation för var och en.
Är känslomässiga stöddjur tillåtna i butiker?
Det juridiska skyddet som täcker ESA:er omfattar inte butiker, restauranger och andra privata företag. Som sådan har butiker rätt att utesluta ditt känslomässiga stöddjur, även om du har ett officiellt brev.
Flyger känslomässiga stöddjur gratis?
Från och med januari 2021 kräver US DOT inte att flygbolagen tillåter ESA:er att flyga gratis. Varje operatör kan göra sina egna regler om ESA:er och tillhörande avgifter. Innan du reser, kolla med ditt flygbolag för att lära dig om dess regler och avgifter för känslomässiga stöddjur.
Räknas känslomässiga stöddjur mot en husdjursgräns?
Enligt Fair Housing Act gäller inte restriktioner för husdjur och raser för ESA:er. Så en hyresvärd kan inte förbjuda dig att behålla din ESA även om det finns regler mot vissa typer av husdjur. Till exempel, om din lägenhet tillåter varje boende att ha en katt, kan du ha en katt och även en hund, förutsatt att du har ett ESA-brev för din hund.
Enligt US Department of Housing and Urban Development, kan en hyresvärd begränsa dig från att ha ESA om din begäran skulle ”pålägga en otillbörlig ekonomisk och administrativ börda för en bostadsleverantör.” Anta till exempel att du vill ha fem Newfoundlandshundar som ESA:er i en studiolägenhet. I så fall skulle hyresvärden sannolikt kunna hävda att detta arrangemang skulle medföra en avsevärd ökning av försäkrings- och driftskostnaderna.
Få ett ESA-brev till din hund
Emotionella stöddjur kan dramatiskt förbättra livet för människor med psykisk ohälsa. Om din hund ger tröst och stöd för dina psykiska problem kan du använda Pettable för att få ett officiellt brev från en mentalvårdspersonal som utser din hund som ett känslomässigt stöddjur. Denna dokumentation ger det juridiska stödet som gör det lättare att ha din känslomässiga stödhund med dig oavsett var du bor.