Vilka länder har högst BNP?

BNP står för bruttonationalprodukt. En nations bruttonationalprodukt avser värdet av alla slutliga varor och tjänster som produceras inom en nation under ett givet år. För att förhindra snedvridningar används ett system som kallas köpkraftsparitet (PPP) för att beräkna BNP-uppskattningarna. PPP-metoden innebär användning av standardiserade internationella dollarprisvikter för att bestämma värdet på varor och tjänster som produceras i en given ekonomi. Beloppen som anges nedan är i miljarder US-dollar.

land

BNP i miljarder amerikanska dollar

USA

10,400

Kina

5,700

Japan

3,550

Indien

2,660

Tyskland

2,180

Frankrike

1,540

Storbritannien

1,520

Italien

1,440

Brasilien

1,340

Ryssland

1,270

Sydkorea

931

Kanada

923

Mexico

900

Spanien

828

Indonesien

687

Australien

528

Turkiet

468

Iran

456

Nederländerna

434

Sydafrika

432

Thailand

429

Argentina

391

Taiwan

391

Polen

368

filippinerna

356