Vad är skillnaden mellan real BNP och potentiell BNP?

Bruttonationalprodukten (BNP) har många olika mått, inklusive real BNP och potentiell BNP, men de siffrorna är ofta så lika att det kan vara svårt att veta skillnaderna. Real BNP och potentiell BNP behandlar inflationen olika, eftersom potentiell BNP baseras på en konstant inflation medan real BNP kan förändras. Potentiell BNP är en uppskattning som ofta nollställs varje kvartal med real BNP, medan real BNP beskriver den faktiska finansiella statusen för ett land eller en region. Den bygger på en konstant inflation, så potentiell BNP kan inte stiga något högre, men real BNP kan gå upp. Precis som med inflationstakten behandlar dessa BNP-mått arbetslösheten antingen som en konstant eller som en variabel.

Inflationen, vare sig den är positiv eller negativ, är en faktor som ständigt påverkar ett land eller en region. Även om detta är sant, behandlar real BNP och potentiell BNP inflationen olika, vilket ofta resulterar i skillnader som sträcker sig från små till stora. Med potentiell BNP behandlas inflationen som en konstant, så kursen ändras aldrig. Vid beräkning av real BNP används den faktiska inflationstakten — som är benägen att förändras —. Potentiella BNP:s inflationstakt återställs vanligtvis varje kvartal till den inflationstakt som inträffade med den reala BNP.

Real BNP är den mer exakta av den reala BNP och potentiella BNP-mätningarna, eftersom den beskriver hur ett land eller en region faktiskt klarar sig ekonomiskt. Potentiell BNP används som en uppskattning som beskriver hur bra ett land eller en region kan klara sig under ett kvartal, men det verkliga måttet kan vara helt annorlunda. Detta innebär att real BNP ofta används för att se hur ett land eller en region klarade sig förra kvartalet, medan potentiell BNP används som ett mätverktyg för nästa kvartal.

Den baseras på en uppskattad inflationstakt, så potentiell BNP kan inte stiga mer än dess uppskattade värde. Real BNP kan förändras drastiskt under kvartalet, baserat på produktionsmängder och inflation. Även om potentiell BNP ofta ses som ett verktyg för att visa ett lands eller regions högsta BNP-värde, kan real BNP ibland vara högre än potentiell BNP.

Arbetslöshet är en faktor som kan påverka produktionen, inflationstakten och det allmänna värdet för ett land eller en region. Ungefär som med inflationstakten, behandlar potentiell BNP arbetslösheten som en konstant medan real BNP mäter den faktiska arbetslösheten. Arbetslösheten förändras vanligtvis inte lika mycket som inflationen, så detta tenderar att ha mindre inverkan på BNP-värdet.