Vilka är vanliga sjuksköterskeintervjufrågor?

För att bli sjuksköterska måste en individ kunna peka ut sina unika färdigheter och kvalifikationer, och många experter tror att detta kan göras mest effektivt vid en intervju. Även om varje intervju är olika, finns det ett antal mycket vanliga frågor om sjuksköterskeintervjuer som många arbetsgivare ställer. Många av dessa frågor kräver att den sökande berättar för intervjuaren om sig själv och varför hon valde sin karriärväg. Det är viktigt att ge de rätta svaren på frågor om sjuksköterskeintervjuer, så det är viktigt att förbereda sig för en anställningsintervju.

En av de vanligaste anställningsintervjufrågorna är att intervjuaren ber den sökande att beskriva sig själv. Även om detta kan verka som en lätt fråga, tycker de flesta sökande att det är en av de svåraste, särskilt om de inte är förberedda på det. En arbetsgivare försöker vanligtvis få en känsla inte bara för vilken typ av person en sökande är, utan vilken typ av anställd hon kommer att göra. När en sökande tillfrågas om detta vid en intervju bör den sökande påpeka relevanta färdigheter och kvalifikationer, samt styrkor.

En annan rutinmässig sjuksköterskeintervjufråga är ”varför är du intresserad av en sjukskötersketjänst hos det här företaget?” När en sökande besvarar denna fråga kan hon påpeka att hon är intresserad av att ta hand om människor och hjälpa dem att bli bättre. Hon kan också visa att hon har undersökt företaget genom att ge ett kunnigt svar. Hon kan till exempel påpeka att hon ser fram emot en utmanande karriär, och att hon beundrar de typer av sjuksköterskor som jobbar på företaget. Dessa svar visar att hon inser att arbetet kommer att bli utmanande, och hon klarar uppgiften.

Vanligtvis, någon gång under en omvårdnadsintervju, får den sökande chansen att diskutera sina prestationer eller prestationer. Personliga prestationer är vanligtvis inte vad arbetsgivaren är ute efter när han ställer den här typen av omvårdnadsintervjufrågor. Istället bör svaren spegla prestationer eller prestationer som direkt relaterar till positionen. Till exempel kan en sökande som intervjuar ett äldreboende diskutera hur hon övervann hinder när hon tog hand om sin äldre mormor medan hon gick ut sjuksköterskeskolan.

På den motsatta änden av spektrumet kommer många arbetsgivare att be sökande att diskutera sin största svaghet som en av omvårdnadsintervjufrågorna. Även om detta kan verka som en orättvis fråga, letar de flesta arbetsgivare efter sökande som kan känna igen både deras styrkor och svagheter. Det är viktigt att vara ärlig, men när man svarar är det viktigt för en sökande att förklara hur man antingen har börjat övervinna det, eller gjort det till en styrka istället.

Det är vanligt att en intervjuare frågar om en sökandes framtidsplaner, men det är en särskilt vanlig sjuksköterskeintervjufråga. Om det överhuvudtaget är möjligt bör en sökande undvika att försöka gestalta sig själv på en annan karriärväg, såvida hon inte är intresserad av att vidareutbilda sig inom medicinområdet. Ett idealiskt svar skulle visa att hon är engagerad i sin karriär, och möjligen även det företaget. Att beskriva att hon skulle vilja arbeta hårt och så småningom bli befordrad skulle visa intervjuaren att hon är dedikerad till att avancera sin karriär och inte är rädd för att arbeta för det.

En av de vanligaste frågorna i en medicinsk intervju innebär förmodligen att den sökande berättar för intervjuaren hur hon reagerar under press eller i en nödsituation. Svaret på dessa typer av vårdintervjufrågor bör också relatera till den lediga tjänsten. Till exempel kan en sökande som intervjuar en barnklinik förklara sitt agerande när hennes lillebror bröt benet på karusellen föregående sommar. Hon kan förklara hur hon hanterade situationen, tillsammans med eventuell medicinsk kunskap som hon använde eller fick på grund av erfarenheten.