Vilka är de olika typerna av högskoleuppsatser?

De flesta högskolor och universitet runt om i världen kräver att sökande lämnar in minst en uppsats tillsammans med sitt ansökningspaket. Det finns tre huvudtyper av högskoleuppsatser: uppsatser om den sökande, uppsatser om varför den sökande söker till en specifik högskola eller universitet och uppsatser för kreativt skrivande. Oavsett vilken typ av uppsats en högskola kan kräva, bör alla inskickade uppsatser vara väl genomarbetade och genomtänkta. Dessutom bör uppsatserna kontrolleras för korrekt grammatik och stavning.

Bland de mer populära typerna av college antagningsuppsatser är uppsatser om den sökande. Vanligtvis kommer en uppsats att täcka en unik prestation eller upplevelse. Vanligtvis kommer den sökande att bli ombedd att beskriva hur hon förändrades eller växte som person på grund av erfarenheten eller prestationen. I de flesta fall letar antagningskommittéer efter sökande som är äkta och som kan kommunicera sina tankar effektivt genom sitt skrivande. Dessutom ger den här typen av uppsatser sökande en möjlighet att avslöja något unikt om sig själva, förutom betyg och standardiserade testresultat.

När högskoleuppsatser är centrerade på de sökandes prestationer eller erfarenheter, är det viktigt att de inte framstår som självupptagna eller inbilska. Dessutom kan många sökande försöka att lätt beröra många upplevelser, men det kan vara bättre att fokusera på en enskild upplevelse. Uppsatsen bör också fånga läsarnas uppmärksamhet och vara välorganiserad.

Många högskolor eller universitet gillar att läsa uppsatser om varför en sökande vill gå på just den skolan. Återigen måste uppsatsen vara väl genomarbetad och ge specifika, korrekta skäl till varför skolan passar den sökande. Dessutom bör den här typen av antagningsuppsatser vara uppriktiga, men inte alltför smickrande. Det är viktigt att sökanden använder denna typ av uppsats för att hjälpa henne att sticka ut.

Vissa högskoleuppsatser är mer kreativa till sin natur. Till exempel kan en essäfråga be sökanden att undersöka och skriva kreativt om ett ämne, till exempel en lokal fråga, en nationell kontrovers eller till och med en karaktär i en bok eller pjäs. Målet är att tillåta antagningshandläggare att se den sökandes kunskapsbas. Dessa högskoleuppsatser måste vara korrekta. Det ska till exempel inte förekomma några sakfel angående kontroversen eller bokkaraktären.

Vissa högskolor tillåter de sökande att välja ett allmänt uppsatsämne att skriva om för sina högskoleuppsatser. Givet fritt utrymme är en sökande bättre förmögen att ge individuell information om sig själv, vad de tycker är viktigt och visa en förmåga att berätta en historia eller att uttrycka en åsikt. Som ett resultat av detta kan kommittén använda den informationen för att hjälpa dem att avgöra om den sökande ska beviljas godkännande till skolan. Andra högskolor ger eleverna ett specifikt ämne och uppmuntrar dem att skriva om det ämnet efter bästa förmåga. I de fallen söker skolorna elever som både kan forska i ämnen och skriva bra.