Vilka är symtomen på njurcancer?

Ett möjligt symptom på tidig njurcancer kan vara extrem trötthet. Eftersom de tidiga stadierna av njurcancer sällan åtföljs av märkbara symtom, upptäcker dock många patienter inte att de är drabbade av denna sjukdom förrän i de sena stadierna. Vid denna tidpunkt kan symtom på njurcancer inkludera missfärgad urin, viktminskning och smärta. Man kan också kunna känna en knöl eller svullnad i närheten av njuren.

Trötthet, eller trötthet, är ett av de tidiga symtomen på njurcancer. Denna trötthet kan vara mycket allvarlig. En person med njurcancer kan kännas som om han inte lätt kan utföra normala dagliga uppgifter eller ens gå upp ur sängen på morgonen. Han kan också känna för att ta täta tupplurar hela dagen.

Viktminskning är ett annat av de vanligaste symtomen på njurcancer. Detta är vanligtvis en extrem viktminskning. Det kommer också vanligtvis att inträffa mycket snabbt.
Blod i urinen är ett vanligt symptom på njurcancer. Istället för att vara blekgul eller klar, kommer blod att få urinen att se brunaktig ut eller rostfärgad. Det kan också vara rött eller rosa.

Smärta är ett annat av de vanligaste symtomen på njurcancer. Denna smärta är ofta mycket svår och intensiv, och det är vanligtvis en konstant smärta. För det mesta kommer denna smärta att kännas i flankområdet, vilket är det område där revbenen ansluter till ryggraden. Ibland kan dock smärtan även kännas i sidan eller buken.

En knöl i buken är ofta ett annat symptom på njurcancer. Hos små barn kan denna knöl orsakas av en typ av njurcancer som kallas Wilms tumör. Hos vuxna kan en massa kännas av den njurcancersjuke själv. I många fall upptäcks dock detta vanligtvis under en fysisk undersökning eller ett avbildningstest utfört av en läkare.

Det rekommenderas att en individ söker läkarvård när han blir medveten om vissa symtom på njurcancer. Generellt sett gäller att ju tidigare diagnosen ställs, desto positivare är prognosen för njurcancer.

När en läkare försöker antingen bekräfta eller utesluta njurcancer, börjar han vanligtvis med en fysisk undersökning av patienten först. Han kommer att kontrollera vitala tecken, som blodtryck och kroppstemperatur, samt känna buken efter svullnad eller klumpar. Han kommer också att ta urin- och blodprover. Han kan också utföra vissa interna avbildningstester, som CT-skanningar eller ultraljud, som kan användas för att lokalisera tumörer och massor.