Vilka är de olika typerna av finansiella redovisningstester?

För att lära sig om olika aspekter av bokföring och redovisning använder en individ finansiella redovisningstester. Dessa tester är antingen utbildnings-, arbetstränings- eller professionella certifiering till sin natur. Finansiella redovisningstester fokuserar ofta på enskilda eller närbesläktade områden inom finansiell redovisning. Till exempel fokuserar utbildnings- och arbetsträningstest på leverantörsskulder, kundfordringar, fast och allmän redovisning eller en mängd andra områden. Professionella certifieringsprov fokuserar också på specifika områden, även om de är mycket mer intensiva till sin natur.

Pedagogiska redovisningstester fokuserar vanligtvis på kursen där de ges. Till exempel inkluderar primära redovisningskurser principer för redovisning, mellanliggande redovisning och avancerad redovisning. Primära principer för redovisning inkluderar tester av dubbel bokföring, finansiella rapporter, kundfordringar och finansiella nyckeltal. Mellanredovisning introducerar information om tillgångsförvärv, avskrivningar, kombinationer och sammanslagningar och andra ämnen. Avancerad redovisning inkluderar tester av statlig redovisning, ideell redovisning, beskattning och andra viktiga redovisningsprinciper.

Syftet med redovisningstester är att bevisa en individs förmåga att gå framåt. Kursen som ges av utbildningsinstitutioner testar en individs förmåga att läsa ett problem, samla in nödvändig information och undvika rödström. Testerna innehåller mestadels beräkningsproblem med en liten blandning av ordproblem. I vissa fall är problemen anpassade från professionella certifieringsprov. Detta hjälper till att förbereda individer för att ta de mycket mer intensiva certifieringsproven efter att ha avslutat en redovisningsexamen.

Arbetsträningstester för finansiell redovisning hjälper företag att avgöra hur väl en individ kan redovisningsämnen. Dessa tester ges antingen av en arbetsförmedling eller ett företag som vill anställa personer direkt. Dessa test fokuserar på grundläggande begrepp – som leverantörsskulder eller fordringar – eller företagsspecifika ämnen. Proven är generellt korta och har grundläggande beräkningsfrågor. Ordproblem kan också förekomma som ber individer att definiera eller förklara redovisningsbegrepp som hör till företaget.

Professionella certifieringsprov är bland de mest intensiva och detaljerade proven som tas av revisorer. Dessa finansiella redovisningstester inkluderar flera delar, inklusive revision och attestering, affärsreglering, finansiell redovisning och beskattning. Testerna fokuserar på beräkningar, ordproblem och flervalsfrågor. Dessa test kräver ofta mycket tid för att studera och lära sig informationen om provet såväl som standardtestformatet. Individer måste ha en blandning av utbildning och erfarenhet innan de tar dessa prov; detta säkerställer att kandidaterna har de grundläggande färdigheterna för att förstå och klara provet.