Vad är inblandat i avancerad finansiell redovisning?

Redovisning innebär förvaring, registrering och analys av finansiella data. I affärsvärlden används redovisning för att yrkesverksamma ska kunna fatta förnuftiga finansiella och ekonomiska beslut. Medan förvaltningsredovisning är praxis att fatta sådana beslut inom ett företag eller en organisation, används finansiell redovisning för att förbereda uttalanden och dokument som ska visas för revisorer, klienter, advokater och andra parter som kan ha intresse av en organisations ekonomiska status. Avancerad finansiell redovisning inkluderar en djupare utforskning av och förlängning av grunderna för finansiell redovisning.

Avancerad ekonomisk redovisning inkluderar ofta fallstudier som är relaterade till samtida frågor och hinder som praktiserande revisorer möter. Studenter som lär sig avancerad finansiell redovisning kan också behöva känna till och förstå konsekvenserna av förändringar i redovisningsprinciperna. Aktuella problem som ställs inför under revisionsförfaranden undersöks också.

En annan komponent i avancerad finansiell redovisning är insamlingen av dokument som utgör konsoliderade finansiella rapporter. Dessa uttalanden är nödvändiga för en korrekt finansiell analys av moderbolag som har många dotterbolag. Ett företag har dotterbolag när det äger ett betydande antal aktier i olika företag. Koncernredovisningen gör det möjligt för finansiella revisorer och andra finansanalytiker att observera det övergripande tillståndet för ett företag som har ett antal olika enheter.

Avancerad finansiell redovisning inkluderar också en djupare förståelse av revisionsförfarandet. Studenter av denna typ av finansiell redovisning förväntas ofta lära sig rutiner relaterade till att en revisor upptäcker bedrägerier. Viktigt är också en förståelse för den finansiella revisorns roll och oberoende.

Denna studie av redovisning kan också innefatta en mer komplex utforskning av kapitalstrukturer. Kapitalstrukturer avser vilka metoder en organisation än använder för att finansiera sina expansioner, såväl som dess dagliga verksamhet. Termen kan syfta på långsiktiga investeringar, såsom utrustning, aktier och fastigheter. Det kan också avse kortsiktiga investeringar eller löpande investeringar, såsom materiella kontanter och produkter som är till salu.

Som en disciplin växer avancerad finansiell redovisning från rötterna till redovisningens grunder, så många som studerar denna gren av redovisning har redan en stark bakgrund inom området. För att lära sig avancerad finansiell redovisning kan det vara nödvändigt att först lära sig om revisorernas principer, etik och förväntningar. Likaså kan det också vara nödvändigt att lära sig grunderna i bokföring och ekonomisk analys som nybörjarrevisorer förväntas förstå.