Vilka är de olika typerna av krav på redovisningsexamen?

En redovisningsexamen är ofta det första steget mot en karriär inom redovisning eller företag. Kraven på redovisningsexamen kan variera beroende på utbildningsinstitution, examenstyp och examensinriktningar. Kort sagt, associerade grader kräver cirka 60 kredittimmar av klasser, kandidatexamen 120 kredittimmar med 50 till 60 redovisningskurser och magisterexamen cirka 30 extra timmar kredit, med 18 till 21 i redovisningskursarbete. Om en individ planerar att få professionell redovisningscertifiering är en kandidatexamen eller ibland en magisterexamen nödvändig. Statliga krav, riktlinjer för professionell redovisningsorganisation och andra överväganden kan också påverka krav på redovisningsexamen för kursarbete.

Associate’s degrees in accounting erbjuder inget annat än en introduktion till kursarbetet som leder till en redovisningskarriär. 60-kredittimmarsgränsen är inte tillräcklig för de flesta professionella certifieringar, vilket i huvudsak förnekar det verkliga syftet med denna examen. Individer som erhåller associerade examen lär sig både principer för redovisning och mellanliggande redovisning men ingenting i avancerade koncept i de flesta fall. Graden är dock fortfarande användbar för att få en inledande redovisningsposition. Bokhållare eller de som redan har erfarenhet av redovisning kan ha mest nytta av denna examen.

Kandidatexamen är det vanligaste målet för dem som vill komma in i redovisningsyrket. Kraven på redovisningsexamen är därför ganska lika bland alla utbildningsinstitutioner, enligt ledning av professionella redovisningsorganisationer. Som nämnts tidigare måste cirka 50 till 60 kredittimmar vara i redovisning, med kursarbete inklusive principer för redovisning, mellanliggande redovisning och avancerad redovisning med specifik bakgrund inom kostnads- eller förvaltningsredovisning, revision, beskattning och andra ämnen på hög nivå. De återstående kurserna i denna examen är vanligtvis affärsrelaterade, såsom management, corporate finance och grundläggande ekonomi. Få specialiseringar kan vara på kandidatnivå, eftersom dessa lämnas mest för examina på magisternivå.

En magisterexamen i redovisning tenderar att ha ett minimum på 30 timmar för redovisningskrav. Redovisningskurser i dessa grader bör utgöra cirka 18 till 21 kredittimmar, med avancerade kurser i finansiell redovisning, förvaltningsredovisning och etik, bland annat. Specialiserade grader kan dock kräva upp till 64 kredittimmar i totalt kursarbete. Bokföringsexamenskrav som inkluderar en specialisering som beskattning, kostnadsredovisning, revision eller annat avancerat arbete tenderar att ha extra kredittimmar. En magisterexamen är ett bra alternativ för personer som vill gå in i offentlig redovisning eller något annat område där en specialiserad examen är nödvändig för att lyckas.