Vilka är de olika användningsområdena för lågkolhaltsstål?

Lågt kolstål erbjuder många applikationer. Golv för lastbilar, bildörrar, hushållsapparater och reservdäcksbaljor är bara några av de saker som tillverkas med dessa typer av stål. Per definition kan dessa stål innehålla upp till cirka 0.2 viktprocent kol. Några av de mer allmänt använda lågkolstål inkluderar 1010, 1018 och 1020 stål.

Bilindustrin använder en avsevärd mängd av detta stål för att tillverka delar som kräver enkel böjning eller måttlig formning. Lastbilshyttryggar, bakluckor, golvpannor och sänggolv är ofta gjorda av detta stål. Tak, huvar, dörrar och karosssidor på vanliga bilar är också vanligtvis gjorda av det. Andra bildelar, såsom reservdäcksbaljor och instrumentpaneler, har lågkolstålkonstruktion.

Stål med mycket låg kolhalt innehåller endast upp till 0.05 procent kol. Tillverkare gör ofta stålpaneler av stål med mycket låg kolhalt. Dessa stål används också ofta för att skapa icke-kritiska strukturella former för byggnader. Kolhalten i stålsorter med låg kolhalt varierar i allmänhet mellan 0.05 och 0.2 procent. De används ofta för att göra balkar och strukturella former för broar och byggnader.

Kolet i stål påverkar materialets duktilitet och styrka; stål med hög kolhalt är starkare än stål med lägre kolhalt. Omvänt är stål med hög kolhalt mindre seg än stål med låg kolhalt. Hög duktilitet resulterar emellertid i dålig bearbetbarhet. Att använda högre spindelhastigheter på maskiner gör bearbetningen av dessa mycket sega stål mycket enklare. Generellt sett erbjuder lågkvalitetsstål, såsom vissa lågkolstål med högt fosfor- och svavelinnehåll, bättre bearbetbarhet än renare stål av högre kvalitet.

1010-stål med låg kolhalt innehåller 0.10 procent kol. Detta stål är låghållfast stål men dess styrka kan ökas genom olika härdningsprocesser. Vissa typer av fästelement och bultar har lågkolhaltigt 1010 stål. En av de mest populära varianterna av lågkolstål är 1018 stål, som är relativt lätt att bearbeta, forma och svetsa. Kedjehjulsenheter är ofta gjorda av detta stål.

Kolhalten i 1020-stål kan nå cirka 0.2 procent. Lågkolhaltigt 1020-stål används ofta för att tillverka bultar och fästelement. Styrkan och duktiliteten hos detta stål bidrar till dess utbredda användning. Det kan också härdas för att öka dess applikationer. Jämfört med 1010-stål erbjuder 1020-stål högre draghållfasthet och hårdhetsvärden.