Vad är skillnaden mellan den tyska armén, Gestapo, nazistpartiet, SA, SS och Wehrmacht?

Studenter i europeisk historia möter ofta diskussioner om Geheime Staatspolizei (Gestapo), Wehrmacht, Sturmabteilung (SA), Schutzstaffel (SS) och Nationalsozialisische Deutsche Arbeiterpartei (nazistpartiet) i böcker och kommentarer om Tyskland under första hälften av 20-talet. Dessa organisationer hade alla lite olika roller i Tyskland under 1930-talet till 1940-talet, vilket bidrog till Hitlers uppgång till makten och konflikten under andra världskriget. Att förstå varje organisations exakta roll och funktion kan vara till hjälp för människor som försöker förstå Tysklands militära och politiska struktur på 1930- och 1940-talen.

Nazistpartiet var ett politiskt parti som tog kontroll över Tyskland och använde sig av en mängd olika taktiker, från att driva mycket effektiva politiska kampanjer under öppna val till att aktivt starta offensiver med hjälp av sina egna paramilitära organisationer. Nazistpartiets mest kända ledare var Adolf Hitler, som så småningom tog över makten i Tyskland, vilket utlöste andra världskriget när han försökte ta över grannländerna. Tyskland blev i praktiken en enda partistat under nazistpartiet, där nazistpartiet kontrollerade den tyska militären, polisen och regeringen.

Även om tanken på ett politiskt parti med paramilitära vapen kan verka udda, hade nazistpartiet faktiskt två, SA och SS. SA- eller anfallstrupperna var de första, framför allt under befäl av Ernst Röhm. Men SA utmanade den tyska arméns auktoritet, och de var inte helt engagerade i Hitler. 1934 ersattes SA av SS, en paramilitär styrka som var fanatiskt lojal mot Hitler. SS hade ett antal grenar som var aktiva över hela Tyskland och i de av Tyskland ockuperade nationerna. Medlemmar av SA och SS förväntades vara medlemmar i det nazistiska partiet, med ett lågt antal partier som var särskilt eftertraktade, eftersom det tydde på tidig lojalitet till den nazistiska saken.

Wehrmacht var en enad militärstyrka som inkluderade den tyska armén, tyska flygvapnet och tyska flottan. Vissa människor använder termen ”Wehrmacht” för att specifikt referera till den tyska armén, även om detta är felaktigt. Den befälades av Oberkommando der Wehrmacht eller OKW. Det användes på ungefär samma sätt som andra konventionella militära styrkor används för att sätta igång specifika brott mot militära mål och för att försvara Tyskland från attacker. Många högt uppsatta militärer fanns också i SS, närmare bestämt Waffen-SS, den väpnade grenen av SS. Wehrmacht existerade från 1935 till 1945, då Tysklands väpnade styrkor upplöstes genom fördrag.
Gestapo var Nazitysklands hemliga polisstyrka. Gestapo-tjänstemän undersökte en mängd olika inhemska brott, och de fick befogenhet att fängsla människor, skicka individer till koncentrationsläger, tortera fångar och engagera sig i en mängd andra aktiviteter som var utformade för att skydda den tyska staten. Den blev ökänd för sin hänsynslöshet och grymhet, vilket ledde till att ”Gestapo” användes som en slangterm för vilken brutal polisstyrka som helst, och den upplöstes efter Tysklands nederlag i kriget.
1955 reformerades de tyska väpnade styrkorna, med en mindre centraliserad maktstruktur. Den tyska armén och andra väpnade vingar av den tyska försvarsstyrkan var specifikt utformade som försvarsstyrkor, snarare än offensiva, och några av de formella titlarna som användes inom militären ändrades för att minska förvirringen med termer som användes under nazisttiden. Den moderna tyska armén, flottan och flygvapnet har en ledningsstruktur som är öppen för medlemmar av alla politiska partier, och en struktur som gör maktövertaganden och kupper mycket mer utmanande än de var på 1930-talet, när Hitlers nazistparti tyst tog kontrollen. .