Vad är representativ konst?

Termen representativ konst indikerar att konstverket skildrar något de flesta tittare kan känna igen från den verkliga världen. För det mesta har realistisk konst dominerat bildkonstens historia från förhistorisk till modern tid. Motsatsen till representativ konst är icke-representativ konst, som inte har något realistiskt, igenkännbart ämne.

Exempel på representativ konst är Mona Lisa av Leonardo da Vinci och skulpturen David av Michelangelo. Dessa verk är ganska verklighetstrogna, och konstnärerna var uppmärksamma på att fånga de specifika detaljerna i det mänskliga ansiktet och figuren. Även om det var mycket abstrakt, var det mesta av Pablo Picassos arbete också representativt. Ögon och näsor kan förekomma på fel sida av ansiktet i många av Picassos målningar, men den mänskliga figuren går fortfarande att känna igen.

Konst med igenkännligt ämne har alltid varit den favoritformen, som börjar med grottmålningar och små figurer skapade av förhistoriska människor. Representativ konst producerades i Egypten, och den nådde en topp i antikens Grekland, när skulpturer av den mänskliga figuren prisades för sin stora realism. Romarna fortsatte den grekiska traditionen av realistisk konst.

Under medeltiden var konsten fortfarande representativ, men mer abstrakt. Efteråt, med renässansen, kom realismen igen i förgrunden. Måleri började mogna som en konstform under renässansen, och en av de största framgångarna under denna tid var teorin om linjärt perspektiv – ett system för att återge föremål i rymden som är baserat på hur det mänskliga ögat ser. I linjärt perspektiv är objekt på avstånd mindre än objekt i framkanten, och raka linjer konvergerar på avstånd. Perspektiv gjorde det möjligt för renässanskonstnärer att återge byggnader med relativ noggrannhet.

Det finns ett anmärkningsvärt undantag från konstens historiska dominans med erkänt ämne. Viss islamisk kalligrafi, eller dekorativ skrift, producerad på 15-talet ser mycket ut som modern icke-representativ konst. En jämförelse av dessa kalligrafiska verk med målningarna av 20-talskonstnären Piet Mondrian skulle ge några anmärkningsvärda likheter.

Modernismen gjorde icke-representativ konst populär på 20-talet, och icke-representativ konst nådde en topp med den abstrakta expressionistiska rörelsen i USA under slutet av 1940-talet. De abstrakta expressionisterna fokuserade helt på linje, form och färg och var inte intresserade av att skildra något från den verkliga världen. Det kanske bästa exemplet på denna typ av konst var verket skapat av Jackson Pollock. Han spred sina dukar på golvet i sin ateljé och droppade lager efter lager färg på dem. Inte bara fanns det inget igenkännbart ämne i Pollocks målningar, utan det fanns heller ingen kontaktpunkt.