Vad är postmodern konst?

Postmodern konst är en konstnärlig rörelse som vanligtvis beskrivs som antingen uppstå efter eller som svar på modern konst. Även om denna term har utbredd användning, finns det oenighet bland kritiker om huruvida postmodern konst faktiskt existerar som en distinkt rörelse eller om det helt enkelt är en senare fas av modern konst. Datum som har föreslagits markera början av den postmoderna rörelsen inkluderar 1914 i Europa och 1962 eller 1968 i USA. Trender inom postmodern konst inkluderar pastisch, appropriering och användningen av en ironisk affekt.

Kritiska definitioner av postmodern konst skiljer sig åt om postmodernismen, om den överhuvudtaget existerar, är ett historiskt tillstånd eller en avsiktlig rörelse. Det kan ses som en samling av egenskaper från den nuvarande eran, som i den förra definitionen, eller som konst som reagerar på och utmanar modernismen i den senare. Tematiskt behandlar konstverk som klassas som postmoderna ofta konsumtionskultur, populärkultur, globalisering, sammanställningen av hög och låg konst samt konstens roll och värde i samhället.

Marcel Duchamps skulptur med titeln Fontänen nämns ibland som ett tidigt exempel på postmodern konst. Detta verk skickades först till en konstutställning i New York City 1917, där det utlöste en kontrovers om konstens natur. Duchamp, som var medlem i den dadaistiska rörelsen, köpte en vanlig pissoar och signerade den med pseudonymen ”R. Mutt.” Urinalen blev enligt Duchamp konst när han valde att kalla den konst, vilket betyder att ett föremåls status som konstverk är beroende av sammanhang och perception.

Rörelser som faller under postmodern konsts paraply inkluderar installation, multimedia och konceptuell konst. Hybridisering av former och media är vanligt, som i Jenny Holzers verk. Hon är känd för sina installationer, där original eller tillägnade texter visas med en mängd olika medier, inklusive elektroniska displayer och projektioner. Dessa verk visar en fusion av elektronisk konst med litteratur och design.

Eklekticism, juxtaposition och globalisering är röda trådar inom postmodernismen. I spåren av mångkulturalism och feministisk teori tenderar postmodern konst att dekonstruera traditionella berättelser om ras, kön, nationalitet och familj. Genom att vägra erkänna distinktioner mellan högkonst och lowbrow-konst – till exempel serieillustration eller graffitikonst – bryter postmoderna konstnärer ytterligare ner klassskillnader i konstkritikens hierarki.

Postmodern konst förkastar modernismens höga värdering av autenticitet och originalitet, och hävdar istället att det inte kan finnas någon innovation eller framsteg inom konsten. Enligt postmodernister är alltså användningen av tekniker som pastisch, collage och parodi de enda autentiska sätten att producera konst. Genom att tillägna sig historia, popkultur och traditionella former eller tekniker manipulerar postmoderna konstnärer befintliga symboler och berättelser.