Vad är plastsprutformar?

Injektionsformar av plast är metallformer som skapats för att producera en specifik plastföremål. Dessa formar är det primära sättet att tillverka alla plastdelar. Uppvärmning och smältning av granulat eller pellets av plast börjar processen. Den flytande plasten tvingas sedan in, sprutas in i den slutna delade formen under högt tryck och får svalna. Plastsprutformen öppnas sedan för att frigöra produkten.

När en produkt har designats tillverkas formsprutningsformar av plast, vanligtvis av antingen stål eller aluminium, och precisionsbearbetas för att bilda den minsta egenskapen hos plastprodukten. Ofta används flera plastformar för en produkt som har många delar. Injektionsformar av plast har både kärn- och hålinsatser, som kommer att motsvara de former som önskas.

Materialet som används för att spruta in i plastformarna kommer från två olika basplaster: termoplast och härdplast. De flesta kända plastföremål är gjorda av termoplast eftersom dessa smältbara plaster lätt kan formas och omformas. Termoplaster används för att tillverka sådana vanliga föremål som mjölkbehållare, läskflaskor, strumpbyxor, frigolitmuggar, plastleksaker, etc. Denna typ av plast är lätt återvinningsbar eftersom använda produkter kan smältas, injiceras i formar och omvandlas till nya föremål.

Termohärdande eller härdplaster är styva och härdade i ett engångsmönster när de kommer ut ur plastformen. De kan inte återvinnas eller smältas för vidare användning. Exempel på härdplaster är bildäck, apparathöljen, elektriska och elektroniska kretskort och elektriska strömbrytare.

John Wesley Hyatt utvecklade den första formsprutningsformen av plast, och formsprutningsprocessen, 1868. Han injicerade framgångsrikt varm, flytande celluloid, ofta kallad den första termoplasten, i en form med delad form med kolvmetoden, en process som var lite förändrad tills James Hendry byggde den första skruvformade plastformen 1946. Idag använder nästan all formsprutning av plast skruvmetoden.

För att injicera flytande plast i en form med skruvmetoden, flyttas skruven under den smälta plastbehållaren tillbaka för att låta materialet rinna in i formen. Skruvenheten förs sedan fram för att stänga insprutningsingången, med hjälp av en återgångsenhet för att hindra materialet från att backa in i skruvområdet. Efter att ha låtit plasten svalna tillräckligt med tid öppnas formen och delen tas bort, antingen för hand eller med maskin. Formen stängs sedan, skruven öppnas och den förbereds för att ta emot mer material.