Vad är kvantitativ beslutsanalys?

Kvantitativ beslutsanalys är användningen av matematiska modeller för att hitta svar på affärsproblem. Denna analys är ganska vanlig i näringslivet, med många företag som anställer individer för att slutföra denna specifika aktivitet. Ett fåtal typer av kvantitativ beslutsanalys är deterministiska, stokastiska eller probabilistiska modeller. Deras syfte är att använda okontrollerbara faktorer och kontrollerbara input för att fatta beslut. Okontrollerbara faktorer representerar vanligtvis externa föremål utanför företagets kontroll, medan kontrollerbara insatser är de föremål som ett företag använder för att producera varor och tjänster.

Deterministiska modeller fungerar bäst när ett företag vet att det finns ett samband mellan två variabler. Till exempel har produktpris och total försäljning vanligtvis ett direkt samband. Därför kan ett företag skapa en matematisk modell för att avgöra hur en av dessa variabler påverkar den andra. Kvantitativ beslutsanalys erbjuder många typer av deterministiska modeller för användning i denna process. En väsentlig poäng för deterministiska modeller är oförmågan för slumpmässig variation att existera eftersom variabler måste ha direkta samband med varandra.

Stokastiska modeller är motsatsen till deterministiska modeller i kvantitativ beslutsanalys. Företag kan använda dessa modeller när en rad variabler finns i ett problem eller en situation. I de flesta fall kan variablerna var och en ha sina egna individuella värdeintervall. Om vi ​​går tillbaka till pris- och försäljningsexemplet kan ett företag lägga in ett brett utbud av priser för att avgöra deras effekter på den totala försäljningen. Denna modell kan ta dessa multipla input och ge en mängd olika utdata när man fattar beslut.

Sannolikhetsmodeller är en stokastisk matematisk form. Företag använder vanligtvis sannolikhet för att bestämma antalet utfall eller möjliga händelser som kommer att bli resultatet av en enda handling. Beslutsträd är en form av sannolikhetsmodell i denna kvantitativa beslutsanalys. Ett företag skisserar en viss händelse och definierar sannolikheten för framgång utifrån de variabler som finns. Att koppla procentsatser till de olika utfallen ger mer stöd för beslutsutfallet med dessa modeller.

Även om det finns några grundläggande modeller inom kvantitativ beslutsanalys, finns det inget slut på antalet variationer av dem. Det är därför så många företag tycker att denna analysverksamhet är så värdefull. Att ändra en formel något gör att ett företag kan ändra modellen för att passa situationen. Användningen av dessa modeller möjliggör bättre beslutsfattande och förbättrar ofta slutresultatet. Kvalitativ analys kan dock också vara nödvändig för att avgöra hur icke matematiska faktorer kommer att påverka ett beslutsresultat.