Vad är G7?

G7 är en grupp finansministrar som arbetar med ekonomin och relaterade frågor som representerar industriländer från hela världen. G7 ska inte förväxlas med G8, som är dess systerorganisation. Det är oberoende av G8, även om de två ofta delar samma mål, särskilt när det gäller ekonomin.
G7 innehåller representanter från USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Kanada och Italien. Dessa anses vara bland de mest industrialiserade nationerna i världen och alla har också en plats i G8. Den enda medlemmen av G8 som inte är en del av G7 är Ryssland, ett faktum som har väckt stor debatt genom åren.

G7 utvecklades som en spin-off av G8 när man 1982 fastställde att det behövdes ett mer fokuserat tillvägagångssätt på ekonomin, särskilt i situationer som kunde resultera i en global ekonomisk kris. Därför gick dessa länder samman för att samarbeta mer fullständigt om ekonomin. I takt med att världen har blivit allt mer sammankopplad när det gäller ekonomiska framsteg, har G7:s inflytande expanderat exponentiellt.

G7 erkände sin egen växande betydelse, och vikten av att alla nationer samarbetar med varandra, när de släppte en rapport 1996. Den rapporten konstaterade: ”Den dramatiska ökningen av handel och kapitalflöden i världen har fördjupat den ekonomiska och finansiella integrationen bland alla länder.” Så enkelt uttryckt finns det ett värde i att se till att alla länder har en stabil ekonomi, särskilt de som är involverade i G7.

En stor kritik mot G7 handlar om dess medlemslista. Det utesluter minst två primära aktörer på den globala marknaden med undantag för både Kina och Ryssland. Kina, som har världens fjärde största ekonomi och har mer än 1 biljon dollar i valutareserver, är ett av de länder som så småningom kan inkluderas. Ryssland är, som redan nämnts, också ett ständigt övervägande för ett ark och har tidigare lobbat hårt för inkludering. För att undvika en del av den kritiken har G7 ett ”uppsökande”-program, som regelbundet bjuder in dessa länder, tillsammans med en handfull andra, att delta i diskussionerna.

En annan kritik mot G7 handlar om mängden makt den har – eller bristen på sådan. Vissa säger att finansministrarna har mycket liten makt eftersom nationella centralbanker sätter räntor och villkor som andra länder får låna efter. Men även om G7-länderna kanske inte kan bestämma penningpolitiken, kan de hjälpa till att forma politisk politik som rör finans och ekonomi. Dessa inkluderar att hjälpa till att forma skattepolitik, regelverk och internationell handelspolitik.