Vad är ett riktat återköp?

Riktade återköp är strategier som ibland används för att spåra ur ett fientligt uppköpsförsök och behålla kontrollen över ett företag. Den exakta metoden för ett riktat återköp innebär vanligtvis att man köper tillräckligt mycket av de emitterade aktierna för att återta kontrollerande intresse i företaget och därmed ha tillräckligt med aktieägarröster för att förhindra att det fientliga förvärvet äger rum. I de flesta fall genomförs återköp av utestående aktier genom att erbjuda mer än det aktuella marknadspriset för varje aktie som återköps.

Ett riktat återköp kan innebära att man arbetar runt företagsanfallaren för att förvärva så många utestående aktier som möjligt. Detta innebär vanligtvis att erbjuda aktieägarna mer för varje aktie än vad raideren är villig att erbjuda. Med tur kan företaget köpa upp tillräckligt med aktier innan raideren har skaffat en kontrollerande mängd aktier och i princip stoppa uppköpsförsöket från att fortsätta.

Vid denna tidpunkt i det riktade återköpet kan företaget vända sig till företagsanfallaren och lägga ett bud på alla aktier som anfallaren har förvärvat fram till denna tidpunkt. Om priset per aktie är attraktivt för anfallaren kan han eller hon välja att sälja aktierna till det emitterande bolaget och överge uppköpsförsöket. När detta sker kan det riktade återköpet anses vara en framgång.

Men om anfallaren inte är nöjd med priset per aktie som erbjuds av företaget kan situationen bli ett dödläge. När den här typen av situationer uppstår kan företaget välja att kombinera de riktade återköpsinsatserna med en annan strategi, såsom att starta ett holdingbolag som tar emot alla förvärvade aktier och påbörjar processen att konvertera till en aktieägarplan för anställda. Under dessa förhållanden måste anfallaren vanligtvis acceptera ett rimligt marknadsvärde för aktierna under hans eller hennes kontroll, annars riskerar de att bli värdelösa när regeringen godkänner aktieomvandlingsplanen.

Fientliga uppköp är ett faktum i dagens moderna företag. Beroende på positionen för företaget som utsätts för attack kan ett riktat återköp vara ett klokt drag. Det finns dock tillfällen där ett riktat återköpsförsök kan vara meningslöst, till exempel när företagsanfallaren är fast besluten att förvärva företaget för nedmontering, eller när företaget saknar resurser för att skaffa tillräckligt med kapital för att återköpa aktierna.