Vad är ett dispositionstillstånd?

Ett dispositionstillstånd är ett dokument som beskriver hur mänskliga kvarlevor ska omhändertas. Till exempel, om Mary Jones ska kremeras och spridas på en kyrkogård, skulle förvaringstillståndet för hennes kvarlevor stå ”kremering och spridning på Generic Cemetery in State.” Ett dispositionstillstånd krävs i de flesta områden innan människor kan fortsätta med bortskaffande av mänskliga kvarlevor, och dokumentet måste finnas kvar hos en hälsoavdelning eller en registeransvarig för viktiga register.

Vanligtvis, för att få ett dispositionstillstånd, måste människor gå till folkhälsomyndigheten med dödsattesten för den avlidne. Om dödsattesten accepteras kan dispositionstillståndet fyllas i. Många dispositionstillstånd är utformade med en checklista över dispositionsalternativ såsom kremering, gravsättning till sjöss, begravning, donation för vetenskaplig forskning och så vidare, där relevanta rutor markeras av den som fyller i dispositionstillståndet. När förfogandetillståndet är ifyllt tillåter det även transport av resterna till deras slutdestination, vilket måste anges på förfogandetillståndet.

I vissa delar av världen föredrar sörjande att lämna detaljerna kring hanteringen av kroppen till en begravningsbyrå. I dessa fall har begravningsbyrån hand om att säkra dödsattesten och ansöka om förfogandetillstånd. Eftersom begravningsentreprenörer har stor erfarenhet inom detta område kan de vanligtvis utföra uppgiften snabbt och med ett minimum av krångel, vilket säkerställer att kroppen kan begravas snabbt.

Men i många områden kan människor som vill ta hand om sina egna döda göra det, så länge de fyller i lämpligt pappersarbete. I områden där man vill ta hand om avlidna familjemedlemmar kan det vara en god idé att i förväg undersöka de administrativa detaljerna för att säkerställa att det inte finns några hakar vid dödsfallet, och det kan hjälpa att etablera kontakt på vården avdelning, eftersom tjänstemän kan vara obekanta med att hantera dödsattester och dispositionstillstånd för enskildas räkning.

Ett typiskt dispositionstillstånd tecknas antingen av den begravningsbyrå som sköter dispositionen eller den familjemedlem som har tagit hand om situationen. Den inkluderar den avlidnes fullständiga namn tillsammans med hans eller hennes födelsedatum och dödsfall samt dödsort. Den aktuella rutan angående disponeringssätt är förkryssad och den som fyller i tillståndet fyller även i den plats där omhändertagandet ska ske. Om kroppen ska skickas ut från staten eller provinsen kommer detta också att anges, med tjänstemän vid slutdestinationen som respekterar dispositionstillståndet när den avlidne anländer.