Vad är en Money Manager?

En penningförvaltare är ansvarig för att hantera hela investeringsportföljen för en individ eller affärsenhet. Han eller hon får betalning i utbyte mot planering, övervakning och genomförande av kundinvesteringar. Kundportföljer kan inkludera enskilda värdepapper och obligationer, såväl som fastigheter och andra investeringar. Stor vikt läggs vid personalisering och varje portfölj är skräddarsydd efter kundens unika mål och mål. Portföljförvaltningen sker på diskretionär basis, vilket innebär att penningförvaltaren har rätt att fatta dagliga portföljbeslut utan att rådfråga kunden.

Investeringar kan vara komplexa, stressande och tidskrävande. Ofta väljer investerare att lätta på trycket genom att anställa penningförvaltare för att utvärdera marknader och fatta viktiga portföljbeslut. Detta kan hjälpa investerare att ha mer tid för andra saker, som arbete, familj och hobbyer. Dessutom kan en bra penningförvaltare hjälpa sina kunder att undvika kostsamma investeringsfel.

En penningförvaltare hanterar vanligtvis större portföljer, även om varje professionell eller företag har olika minimiinvesteringskrav. I utbyte mot att ta ansvar för portföljbeslut tar en penningförvaltare ut en avgift, baserad på en procentandel av tillgångarna i hans vård. Även om dessa avgifter kan vara dyra, anser många investerare att pengarna är väl använda.

En professionell pengaförvaltare kan välja att arbeta som en oberoende entreprenör, starta eget företag, medan en annan kan besluta att acceptera anställning hos ett företag. Varje pengakrubba har en unik stil och investeringsfilosofi. Många yrkesmän inom penninghantering använder sofistikerade tekniker och teknologier för att fatta beslut och formulera investeringsstrategier. Andra förlitar sig mer på enkel intuition.

Det grundläggande målet för en penningförvaltare är att positionera kundens portfölj för att uppfylla finansiella mål, samtidigt som lämpliga risknivåer hanteras. För att bli framgångsrik måste en penningförvaltare ha utmärkta kommunikationsförmåga, en stark förståelse för finansiella marknader, disciplin och förmåga att tänka på alla aspekter av investeringsfrågor. Eftersom miljontals dollar ofta står på spel förväntar sig de flesta potentiella kunder att yrkesverksamma inom penninghantering också har erfarenhet och gedigna meriter.