Vilka är fördelarna och nackdelarna med socialt ansvarsfulla investeringar?

Socialt ansvarsfulla investeringar tillåter individer att investera i företag som följer deras personliga övertygelse. Detta säkerställer att företag som ägnar sig åt beteenden som strider mot social rättvisa inte kommer att tjäna lika mycket som andra företag. Fördelar med socialt ansvarsfulla investeringar inkluderar att rösta på företag med investeringsdollar, främja korrekt affärsbeteende och försöka skapa en känsla av etik för företag. Nackdelar kan inkludera att förlora avkastning och minska den totala riskreduceringen från en potentiellt mindre investeringsportfölj.

Individuella investerare engagerar sig ofta i socialt ansvarsfulla investeringar så att de kan marknadsföra företag som de tror på. Till exempel kan ett företag som hjälper till att främja utländska arbetstagares försörjning i andra länder vara mer önskvärt än andra investeringsmöjligheter. Individuella investerare som tror på social rättvisa kommer ofta att fatta investeringsbeslut baserat på dessa typer av policyer eller aktiviteter i ett företag. Investerare kommer att få de inneboende fördelarna av att arbeta med företag för att förbättra den globala ekonomin och främmande länder. Detta är också känt som att rösta med dollar. När investerare placerar sina investeringar i företag som de tror är socialt aktiva, kommer dessa företag att få fler fördelar av denna externa investering.

Att hjälpa till att skapa en miljö av korrekt affärsbeteende och affärsetik är ett annat sätt som investerare röstar med sina pengar i socialt ansvarsfulla investeringar. Företag som ägnar sig åt korrekt beteende och fokuserar på fler aktiviteter än vinstgenerering kommer att få fler möjligheter att förbättra sin affärsverksamhet. Andra företag kan se fördelarna med en konkurrent och flytta sitt fokus till socialt ansvarsfulla affärsmetoder. Investerare kommer då att ha en del i att skapa en bättre affärsmiljö och skapa mer välstånd för alla individer som får icke-monetära fördelar från socialt aktiva företag.

En nackdel med socialt ansvarsfulla investeringar är potentialen för lägre avkastning. Företag som ägnar sig åt socialt ansvarsfull verksamhet kanske inte kan maximera investeringsavkastningen, eftersom allt kapital i företaget inte i första hand används för att öka vinsten. Investerare kommer då att förlora pengar på kapital som spenderas för att förbättra försörjningen för arbetare eller andra intressenter som är involverade i verksamheten. Lägre årlig avkastning kommer att innebära att investerare måste behålla sin investering i företaget i flera år för att tjäna den vanliga avkastningen som är förknippad med ett annat företag.

En annan nackdel med denna investeringsstrategi är oförmågan att minska risken. Färre företag kan ägna sig åt socialt ansvarsfull verksamhet. På grund av denna mindre grupp av potentiella investeringsmöjligheter kan investerare uppleva högre investeringsrisk. Företag som ägnar sig åt socialt ansvarsfull verksamhet kan också ha högre risk på grund av lägre bruttovinstmarginaler. Detta kommer ofta att göra enskilda investeringar mer riskfyllda; investerare kanske inte kan minska dessa risker från enskilda företag.