Vad är byggplatssäkerhet?

Byggarbetsplatssäkerhet är en form av arbetarskydd som direkt relaterar till arbetsförhållanden och rutiner som införts på en byggarbetsplats. Syftet med dessa säkerhetsföreskrifter och insatser är att ge ett skydd till allmänheten som kan befinna sig i byggnadens allmänna närhet samtidigt som de skyddar dem som är involverade i själva bygginsatsen. Det finns flera överväganden som ingår i ett omfattande säkerhetsprogram för byggarbetsplatser, allt från användning av skyddsutrustning till att använda utrustning som uppfyller industristandarder för säkerhet vid design.

En av grunderna för byggarbetsplatssäkerhet är att innehålla platsen så att individer som inte är involverade i själva byggprojektet inte har enkel tillgång till området. Ett av de vanligaste sätten att uppnå detta mål är att sätta upp tillfälliga stängsel runt byggarbetsplatsen. När det är korrekt installerat är stängslet placerat så att risken för att alla som passerar förbi ska skadas av fallande föremål eller flygande skräp minimeras. Stängslet har också fördelen av att skydda byggmaterial från stöld under öppettider, eftersom stängslet vanligtvis är försett med grindar som kan låsas och fästas i övervakningssystem för att avskräcka inkräktare.

Förutom att hålla outbildad personal borta från platsen kräver byggarbetsplatsens säkerhet också att utrusta arbetarna med de resurser som krävs för att undvika skador. Detta är ofta i form av obligatorisk användning av skyddsglasögon, handskar, hjälm och andra typer av skyddskläder. Utöver kläderna måste utrustning som byggnadsställningar som används för att transportera arbetare och förnödenheter till specifika områden längs fasaden på byggnaden som är under uppförande uppfylla säkerhetsstandarder när det gäller design, viktbelastning och andra faktorer. Takkantsskydd är en annan komponent i byggarbetsplatsens säkerhet, som effektivt skapar en barriär som hjälper till att minimera risken för att arbetare faller under arbetet med olika uppgifter längs taklinjen.

Byggarbetsplatsens säkerhet har också att göra med underhållet och det allmänna skicket för den utrustning som används på platsen. Elektrisk utrustning inspekteras vanligtvis för problem som saknade skydd som skyddar arbetare från rörliga delar, slitna sladdar och andra potentiella faror som kan leda till allvarliga elektriska stötar. Strömbrytare för elsystemet på platsen måste installeras på strategiska platser för att strömförsörjningen ska kunna stängas av snabbt i en nödsituation. Stegar måste uppfylla specifika standarder vad gäller design och användning på platsen. De flesta jurisdiktioner sätter specifika standarder för den utrustning som används på en byggarbetsplats, vilket gör det nödvändigt för entreprenörer att följa dessa standarder för att förbli licensierade.

Personalutbildning är också en viktig komponent i byggarbetsplatsens säkerhet. Individer som använder tung utrustning såsom schaktmaskiner eller kranar måste vara ordentligt utbildade och certifierade för uppgifterna. Att lära anställda hur man lagrar och hanterar eventuella farliga material som används på platsen är också mycket viktigt för processen. Riktlinjer för redovisning av verktyg och utrustning i slutet av dagen är också vanliga på många byggarbetsplatser. Även om byggarbetsplatsstandarder kan variera något från en jurisdiktion till en annan, är det slutliga målet att skydda individer som arbetar på platsen och de som kan passera i närheten av platsen, och att tillåta projektet att slutföras utan att skada någon.