Vad är inblandat i frakt av tung utrustning?

Vid frakt av tung utrustning kan noggrann planering I vara avgörande för att skydda utrustningen och uppfylla myndighetskrav. Tung utrustning kräver vanligtvis särskilda vägtillstånd om dimensionerna eller vikterna överskrider specifika gränser som fastställts av statliga myndigheter. Utrustningsägaren kan också behöva en tilläggsförsäkring för att ge täckning vid skada eller förlust av utrustningen.

Tung utrustning kan ha hjul för transport, till exempel tunga lastbilar eller motoriserade kranar. Dessa maskiner kan ibland köras på och av en transportlastbil, ett fartyg eller ett tåg för leverans till en annan plats. Detta kallas roll-on, roll-off (RORO) operationer och kan minska fraktkostnaderna eftersom utrustningen kanske inte kräver en speciell container. RORO-fartyg måste leverera till hamnar som har dockor som är lämpliga för avkörningsoperationer, vilket kan begränsa användbarheten som fraktalternativ.

Viss utrustning kan vara tung, men kan passa in i rektangulära fraktcontainrar, vilket gör att de kan lastas på containerfartyg eller lastbilar. Att frakta tung utrustning med container kräver noggrann förståelse för utrustningens vikt, dimensioner och att ha utrustning för att lasta och lossa från containern. Denna typ av frakt kan vara användbar för tunga pumpar, kompressorer eller maskindelar som kan skadas av öppen frakt.

Ägare av utrustning bör kontakta ett licensierat transportföretag innan de skickar tung utrustning. En del av resan kan innebära transporter på allmänna vägar, och tung eller överdimensionerad utrustning kräver vanligtvis vägtillstånd. Noggrann ruttplanering kan behövas för överdimensionerade transporter på grund av avstånd från bro eller elledningar, vilket kan bestämmas av rederiet.

Ägaren bör bestämma vilka förberedelser före resan som kan behövas för utrustningen före leveransdatumet. Viss utrustning kan behöva lindas med ett skyddande lock, och bränsle eller andra vätskor kan behöva tas bort. Överdimensionerad utrustning kan kräva partiell demontering för att tillåta att den kan flyttas där storleksbegränsningar finns antingen på vägar eller ombord på ett fartyg eller tåg.

Ett annat övervägande för frakt av tung utrustning är tillgångsskydd, eller försäkring, överväganden. Vissa utrustningsförsäkringar täcker eventuellt inte skador eller förluster under transport, och fraktbolag kan ha gränser för försäkringsskydd för eventuella skador de orsakar. Ägare bör noggrant undersöka sitt försäkringsskydd för utrustning de planerar att skicka och avgöra om tilläggsförsäkring behövs för att täcka skador eller utbyte.

Miljöskador kan vara en viktig faktor vid frakt av tung utrustning, eftersom delar som används på torra land kanske inte är resistenta mot skador från havsluft eller saltvatten om de sätts på ett fartyg. En ägare bör diskutera skyddsalternativ med sitt fraktbolag eller kontakta utrustningstillverkaren för möjliga alternativ. Rederier är vanligtvis inte ansvariga för skador på utrustning som orsakats av sjöfartsmiljön, om ägaren inte har ordnat att täcka eller skydda den.