Vad är bildstabiliserade kikare?

Bildstabiliserade kikare är kikare som har speciell teknik inbyggd i sig för att hålla bilden som ses genom okularen från att skaka. De utför denna uppgift genom verktyg som elektroniska gyroskop, elektroniska processorer och vätskefyllda prismor. Kikaren har många av samma egenskaper som andra mer traditionella modeller har, men kan vara något skrymmande, speciellt runt okularen. Den extra bulken är att inrymma all ytterligare teknik som en bildstabiliserad kikare måste ha.

Elektroniska gyroskop är ett av de vanligaste sätten att bildstabiliserade kikare fungerar för att se till att bilder inte skakar mycket, om någon, i dem. Gyroskopet drivs av en liten intern motor och kan fungera även när den specialiserade kikaren skakas kraftigt. Mekanismen som får gyroskopet att reagera kan ta lite tid att hitta sin rätta inställning. Därför är systemet kanske inte det bästa valet för dem som sporadiskt flyttar kikaren; de är som bäst när de stabiliserar vibrationerna vid exempelvis körning i ett fordon i rörelse. Dessutom kräver dessa vanligtvis batterier, vilket kan vara problematiskt vid långvarig användning i vildmarksområden.

Tillverkare använder också datorprocessorer för att stabilisera bilder i kikare. Dessa system använder sensorer som är placerade på olika platser inuti den bildstabiliserade kikaren och överför information till en central processor. Den processorn arbetar sedan för att styra ett prisma och på så sätt hindrar bilden från att skaka. Dessa tenderar att arbeta mycket snabbare än elektroniska gyroskop.

Ett annat system som tillverkarna använder är känt som kardanupphängning. Som namnet antyder använder denna teknik ett vätskefyllt prisma som är upphängt, vilket gör att prismat kan röra sig på en X- och Y-axel. Därför kan prismat röra sig i vilken riktning som helst i vilken kikaren kan vridas. Dessutom är denna typ av system mycket lyhörd och stabil. Till skillnad från elektroniska gyroskop behöver dessa kikare inte heller någon extern strömkälla för att fungera.

Även om alla dessa system kan ha sina fördelar jämfört med traditionella kikare, är de också dyrare än en genomsnittlig kikare. Ofta, för samma förstoring och kvalitet, kan en bildstabiliserad kikare vara minst tre gånger dyrare än ett traditionellt par. Beroende på teknik och varumärke kan vissa vara ännu dyrare.

En annan nackdel med en sådan kikare har varit vikten. Med tilläggskomponenterna kan kikaren vara tyngre än mer traditionella modeller, vilket kan vara ett obehag för en användare som håller upp dem under längre tid. Förstoringsstyrka och andra material som används kan också öka den totala vikten av modellerna. I takt med att tekniken går framåt har dock den extra vikten lägre än den en gång var.