Vad är avpanelering?

Depaneling är en tillverkningsmetod som används för kretskort (PCB) där ett stort PCB tillverkas med hjälp av flera mindre PCB, varefter det stora PCB sektioneras eller depaneleras. Denna praxis gör det enklare att producera en stor volym PCB, eftersom maskiner kan arbeta på flera PCB samtidigt, förklädda till ett stort PCB. Depaneleringen kommer att ske under någon del av tillverkningsprocessen, efter att alla komponenter har placerats på kortet, efter att kretsarna har testats eller före förpackning. Det finns sex huvudsakliga sätt att depanelera ett PCB; människor gör vissa, och andra är helt maskinbaserade.

När ett stort antal PCB behöver tillverkas kommer avpaneler ofta att användas för att öka produktiviteten. Det börjar med ett stort PCB, känt som ett multiblock. På detta multiblock kommer flera mindre PCB att sättas ihop. Maskinerna som sätter ihop kretskortet tror att de producerar ett kretskort, när det egentligen är flera kort samtidigt.

När multiblocket är färdigt måste det separeras eller depaneleras. Om multiblocket inte depaneleras, finns det inget sätt att en enskild användare kan använda hela multiblocket, eftersom det inte skulle passa in i en konventionell dator. För att underlätta avpaneleringen kan spår göras i multiblocket för att separera de mindre kretskorten, beroende på utvinningsmetod.

Det finns sex huvudtekniker för att avpanela multiblocket. I handbrytningsmetoden görs ett spår för varje PCB och en arbetare bryter PCB mot spårlinjen för hand. V-cut-tekniken använder ett stort, roterande blad som skär in i spåret; denna teknik är billig, eftersom bladet kostar väldigt lite och behöver bara slipas ibland. Stansning använder en tvådelad apparat för att stansa ut de små PCB:erna; en del har blad för att skära in i multiblocket, medan den andra delen har stöd för att separera blocken.

Med frästekniken används en fräsbit för att borra genom multiblocket; detta är bäst för PCB med skarpa vinklar, men det har en låg genomströmning. Sågmetoden liknar den roterande metoden, men denna kan skära igenom multiblocket även om det inte finns ett spår. Laserseparation använder en ultraviolett (UV) laser för att snabbt skära igenom multiblocket med precision.

Flerblocksdepanelering kommer att inträffa någon gång under tillverkningsprocessen, men denna punkt kan vara i nästan vilket stadium som helst. Den kan separeras under kretstesterna, kretslödningen, före packning och montering, eller direkt efter att ytbitarna är monterade. Detta beror vanligtvis på tillverkarens preferenser men kan också bero på vilken typ av delar som används i kretskortet.