Hur blir jag processtekniker?

En processtekniker arbetar vanligtvis inom läkemedels-, kemisk- eller jordbruksindustrin för att övervaka tillverkningsprocessen. Du måste vara mycket detaljorienterad och datorvan för att bli processtekniker. En viss formell utbildning kommer att behövas för att arbeta inom detta yrke och deltagande i en praktikplats gör att du kan få praktisk arbetslivserfarenhet innan du blir processtekniker. Efter att ha fått tillräcklig utbildning och utbildning på jobbet kan du söka arbete inom bioteknik- eller kemisk processindustri.

För att bli processtekniker måste du besitta vissa personliga egenskaper, såsom organisatorisk förmåga och noggrann uppmärksamhet på detaljer. Dessa yrkesmän är ansvariga för att upprätthålla produktkvalitet, sterilitet och anläggningssäkerhet när de utför sina dagliga uppgifter. Du måste också ha goda kunskaper i kritiskt tänkande för att snabbt kunna felsöka problem när de uppstår, samt en grundläggande förståelse för elektronik för att skickligt kunna hantera olika typer av processutrustning. Du måste också vara datorvan för att föra detaljerade register över olika processer.

En associerad examen i tillämpad vetenskap krävs vanligtvis för att bli processtekniker. Många community colleges och tekniska institut erbjuder utbildningsprogram som syftar till specifika biotekniska områden, såsom läkemedels-, jordbruks- och kemisk industri. Även om en associerad examen är tillräcklig för att säkra en nybörjarposition, kanske du vill överväga att ta en kandidatexamen för att förbättra dina anställningsmöjligheter, med huvudämne i ett ämne som biokemi, biofarmaceutisk vetenskap eller mikrobiologi. Högskolan som du går på måste vara ackrediterad av en allmänt erkänd organisation, såsom Accreditation Board for Engineering and Technology, för att säkerställa arbetsplacering och en framgångsrik karriär.

Tillsammans med din formella utbildning måste du även skaffa dig lite praktisk arbetslivserfarenhet innan du blir processtekniker. Många högskoleutbildningsprogram låter dig delta i en praktik medan du tar din examen, vilket ger dig en möjlighet att omsätta din klassrumsträning i praktiken och lära dig nya färdigheter. Under denna utbildning kommer du att få praktisk erfarenhet av själva maskineriet som används under olika tillverkningsprocesser. Den praktiska arbetserfarenhet som förvärvats från en praktikplats kan avsevärt förbättra din anställningsutsikt.

När du har avslutat din formella utbildning och praktik, sök anställning inom bioteknikområdet. Många processtekniker får anställning inom läkemedels- och biomedicinsk industri, medan andra arbetar för jordbruks- och kemiföretag. Som nybörjartekniker kan du tilldelas uppgifter som rengöring, sterilisering och underhåll av processutrustningen, men efter att du har blivit bekant med arbetet kommer du att få bearbeta och paketera olika typer av produkter för distribution.