Vilka faktorer bestämmer datorns hastighet?

Med undantag för den centrala processorenheten (CPU) har den mesta hårdvaran i en dator två siffror som kan hjälpa till att bestämma systemets hastighet. Den första siffran är mängden resurs som tillhandahålls, till exempel volymen på en hårddisk eller kapaciteten på RAM-chips (Random Access Memory). Den andra siffran är hastigheten med vilken hårdvaran fungerar, vilket kan göra att andra komponenter inuti en dator blir långsammare om den är för låg. Programvaran bestämmer också datorns hastighet, särskilt hur många program – eller processer – som körs i bakgrunden och tar upp datorns kraft och resurser. Den totala datorhastigheten bestäms i slutändan till stor del av hur väl alla mjukvaru- och hårdvarukomponenter fungerar tillsammans.

I mitten av en dator finns processorn, som är huvudprocessorn som utför de flesta av operationerna i en dator eller delegerar uppgifter till andra komponenter. Ju snabbare en CPU, desto snabbare är en dator i de flesta fall, även om andra faktorer kan mildra ökningen av datorhastigheten. Cachen, som är en buffert mellan processorn och hårdvaran som en hårddisk, kan göra att processorn fungerar långsamt om den inte är tillräckligt snabb för att mata information till processorn eller acceptera den snabbt från hårdvaran. Dessutom fungerar kretsarna som kallas bussar på moderkortet som de primära vägarna för läsning från hårdvara, och de måste vara lika snabba som CPU:n. Om dessa komponenter inte är sammansatta så att de har kompletterande hastigheter, kommer den totala datorhastigheten att bli långsammare än förväntat.

Storleken och hastigheten på RAM-minnet kan också påverka datorns hastighet. RAM används för att hålla information på en plats som kan nås snabbt, vilket gör att program kan köras snabbt och stora databeräkningar kan göras effektivt. Precis som andra komponenter har RAM en given hastighet som avgör hur snabbt information kan läsas och skrivas till det. Om det finns en otillräcklig mängd RAM-minne i ett system, kommer datorn att börja använda hårddisken som en virtuell RAM-disk, som nås i mycket långsammare takt.

En dators hårddisk, den fysiska lagringsenheten, kan påverka datorns hastighet. Bortsett från hastigheten för läs- och skrivoperationer och mängden tillgängligt utrymme, som operativsystemet använder för att tillfälligt lagra minnessidor från RAM, kan en hårddisk lida av diskfragmentering. Diskfragmentering uppstår när information, till exempel ett program eller ett dokument, inte lagras i på varandra följande minnesplatser utan istället sprids över många områden på en hårddisk. Detta innebär att enheten måste hoppa till flera slumpmässiga fysiska platser för att sammanställa en enda fil, vilket saktar ner exekveringen. Regelbunden defragmentering av en hårddisk kan lösa detta problem.

Programvaran som är installerad kan också minska datorns hastighet. När en dator startar initialt laddas vissa program och drivrutiner in i minnet. Många av dessa är avgörande för datorns funktion, men vissa är inte och upptar helt enkelt minne, processorcykler och potentiellt nätverksbandbredd. Att hantera mängden processer som körs vid varje given tidpunkt, såväl som andra program som kan finnas i bakgrunden, kan öka datorns hastighet avsevärt och frigöra värdefulla resurser för andra program att använda.