Vilka är de bästa tipsen för RAM-installation?

Installation av RAM-minne (Random Access Memory) är en enkel process, förutsatt att några preliminära steg tas. Installatören måste skaffa rätt RAM-minne för datorn i rätt konfiguration, jorda sig innan den startar och se till att datorn är avstängd och urkopplad innan installation. Med dessa få ankor i rad bör RAM-minnet enkelt installeras i minnesbankerna eller socklarna, och datorn bör troget räkna upp det vid nästa start.

RAM kommer i form av ett kretskort ungefär lika stort som ett tuggummi. Ett RAM-minne har flera minneschips och en serie guldstift längs den nedre kanten, skårade i olika konfigurationer beroende på modell och typ. Denna guldkant glider in i minnesbanken eller kortplatsen på datorn med ett försiktigt tryck. Banken är utformad för att acceptera rätt typ av minne. RAM-installation bör alltid gå lätt, med installationsprogrammet som aldrig behöver använda brute force.

Installationsprogrammet bör konsultera datorns manual för att ta reda på vilken typ av RAM-minne systemet kräver. Om han inte har manualen, kan en troligen hittas online med vilken sökmotor som helst. Om en stationär dator kan moderkortets modellnummer behövas. Ledande minneshandlare online har också sökmotorer på sina sajter som gör att någon kan ange en bärbar datormodell för att se vilken typ av minne som krävs. Detta bör korsreferens med manualen eller andra återförsäljare för att säkerställa korrekthet, eftersom RAM-minne kanske inte går att returnera.

I många fall måste RAM-minnet som redan finns på systemet tas bort för att ge plats åt stickor med högre kapacitet. Innan du köper minne för en RAM-installation bör installatören avgöra om han kommer att kunna använda något av det gamla RAM-minnet eller inte.
Observera att vissa datorer använder dubbelkanals RAM som fungerar i par. I det här fallet kan den största fördelen med ny RAM-installation erhållas om den totala mängden RAM köps i två sticks, snarare än en enda sticka. Till exempel, om 2 Gigabyte (GB) totalt önskas, skulle det vara bättre att skaffa två 1 GB dual-channel sticks, snarare än en enda 2 GB stick.
Moderkortets minnesbanker bör fyllas i i ordning, som anges i manualen. Det kan till exempel finnas fyra banker totalt, och om installatören bara kommer att använda två banker bör bankerna ett och två användas istället för bank tre och fyra. Kontrollera dokumentationen som följde med moderkortet eller den bärbara datorn för att se hur bankerna är numrerade.
Minneschips är känsliga för skador av statisk urladdning som byggs upp i kroppen. Innan du påbörjar RAM-installationen är det viktigt för installatören att jorda sig själv. Detta kan göras på ett antal sätt, men det rekommenderas att bära ett jordat handledsband. Dessa är allmänt tillgängliga och ganska billiga.
När den är jordad bör installationsprogrammet stänga av datorn och koppla ur den. Om en bärbar dator, ta bort batteripaketet. Minnesbankerna kan nås genom att öppna datorfodralet eller genom att ta bort skyddsplattan på undersidan av den bärbara datorn.
Långsamt, försiktigt tryck bör appliceras på metall- eller plastklämmorna i vardera änden av banken eller spåret för att trycka dem utåt, bort från stickan. RAM-minnet bör hoppa ut ur banken. I vissa fall måste RAM-minnet försiktigt dras ut. Se till att klämmorna i båda ändarna är fria och lyft försiktigt i vardera änden för att dra ut stickan jämnt. I bärbara datorer installeras RAM i en vinkel och bör tas bort i samma vinkel.
Oavsett om du tar bort gammalt minne eller hanterar nytt minne, undvik att röra vid guldnålarna på pinnarnas botten. Undvik även att röra vid minneskretsarna. Håll ett minne i kanterna när det är möjligt.
När minnesbankerna är lediga installerar du det nya RAM-minnet genom att fylla bank nummer ett först, sedan två och så vidare. Se till att RAM-minnet trycks in ordentligt i skåran, guldstiften nedåt, genom att applicera ett jämnt tryck längs med den övre kanten av stickan med flera fingertoppar jämnt fördelade. När pinnen är korrekt isatt bör mycket lite guld längs den övre kanten av skåran eller banken synas, och RAM-minnet ska sättas in jämnt. Klämmorna ska fjädra på plats för att låsa in stickan, men i vissa fall kan klämmorna behöva pressas upp och in i låsskåran vid kanten av stickan.
För specifika anvisningar om din exakta modell, se manualen. När RAM-installationen är klar, byt ut eventuella höljen och batteripaketet, om det behövs. Koppla in datorn. Systemet bör räkna upp det nya RAM-minnet utan problem vid nästa uppstart.