Vilka är fördelarna med en SWOT-analys?

Fördelarna med en styrka, svaghet, möjligheter och hot, eller SWOT, analys innebär att få ett väl avrundat, snarare än ensidigt, perspektiv på en affärssituation. Detta hanteringsverktyg kan hjälpa till att främja brainstorming och beslutsfattande samt skapa en bas för strategisk planering. Andra fördelar med en SWOT-analys inkluderar att kunna överväga både positiva och negativa potentiella utfall samt förutse kommande förändringar inom och utanför affärsmiljön. En stor fördel med en SWOT-analys är att den kan appliceras på praktiskt taget alla företag, avdelningar eller problem av en person eller flera.

Till exempel, oavsett om ett företag är ett litet företag eller ett stort företag, kan en SWOT-analys hjälpa en chef, chef eller grupp av anställda att få en tydlig bild av en viss situation. Fördelarna med en SWOT-analys kan tillämpas när man reflekterar över hur många anställda som ska läggas till säljavdelningen eller när man väljer de nya marknaderna som skulle vara de bästa att förgrena sig på. En SWOT-analys behöver inte heller göras, och bör vanligtvis inte göras, allt i en session, eftersom en löplista skulle kunna startas där brainstorming görs vid olika tidpunkter under var och en av kategorierna: styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Till skillnad från några av de andra affärsanalysverktygen kan SWOT täcka både interna och externa faktorer. Denna aspekt kan ge en stor analytisk fördel, eftersom influenser utifrån såväl som inombords kan strategiseras. Att till exempel inte bara tänka på möjligheter inom företaget att expandera utan även möjliga marknader att växa på kan bidra till att skapa en större bild att arbeta utifrån. Att hantera både positiva och negativa potentiella utfall är andra fördelar med en SWOT-analys eftersom bilden då inte bara är ”stor” utan också mer realistisk i sin omfattning.

När olika idéer väl har listats under de fyra kategorierna i SWOT-analysen, formas sedan en bas för strategi och beslutsfattande till en snygg modell. Till exempel, om det under avsnittet ”svagheter” noteras att tv-reklam för att marknadsföra en företagsprodukt är över budget, och det visar sig vara ett sant uttalande, kan tid såväl som energi sparas i ytterligare diskussioner och strategimöten om ev. annonsmedier. Att främja mer fokuserad brainstorming på detta sätt är en av de starkaste fördelarna med en SWOT-analys. Samtidigt skapar SWOT-metoden också ett helhetsperspektiv inom detta fokus då både svaga och starka faktorer och potentiella skador och fördelar beaktas.