Vilka är de olika tillämpningarna av SWOT-analys?

Analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) tillämpas oftast i en mängd olika affärssammanhang. Den kan också användas för att analysera orelaterade situationer där strategiskt beslutsfattande är viktigt. I affärssammanhang används SWOT-analys för strategisk planering och utveckling. Icke-företagsansökningar inkluderar personlig och professionell utveckling, livsstyrning och ekonomisk planering.

SWOT-analys är ett sätt att ta en bedömning av en aktuell position och identifiera interna och externa faktorer som etablerar den positionen och kan leda till förändring. Det är en övning i beslutsfattande som bygger på specifika data för att generera en strategisk plan. Formella tillämpningar av SWOT kan oftast ses i företagsledning, men informella tillämpningar av analysen utförs av individer varje dag. De människor som använder denna typ av tänkande i sina dagliga liv kanske inte är medvetna om dess akademiska tillkomst.

Företag använder SWOT-analys för att planera för framtiden. De tillämpar analysen på verksamheten som helhet, på en avdelning eller en produkt eller på en konkurrent. Strategisk planering, marknadsföring och produktutveckling är typiska affärsområden där ledningsgrupper använder SWOT. Utvärderingen av styrkor och svagheter, möjligheter och hot kan också användas av ett revisionsteam för att utforma korrigerande åtgärder. Stora företag använder SWOT i samband med forskning och utveckling, patentkartläggning och med storskaliga planeringsprojekt.

I ett entreprenöriellt sammanhang är SWOT-analys ofta en del av skapandet av den initiala affärsplanen. Faktum är att långivare och investerare vanligtvis kräver denna typ av utvärdering för att bevisa att den presumtiva företagsägaren korrekt har bedömt risken och företagets sannolika position på marknaden. Dessa affärsapplikationer av SWOT är dock bara exempel. Det finns många andra typer av affärssituationer som använder SWOT, inklusive som en teoretisk övning för att begära input från anställda under retreater och workshops.

Vanliga människor använder också SWOT för att fatta beslut, även om de kanske inte känner till det officiella namnet på processen. Till exempel, när en person bestämmer sig för om han vill ta ett stort livsbeslut eller inte, som att flytta eller avsluta ett förhållande, kan han göra en lista som beskriver för- och nackdelar, med tanke på dessa faktorer mot framtida möjligheter eller potentiella fallgropar. Dessa är bara olika etiketter som tillämpas på de traditionella SWOT-kategorierna. Finansanalytiker använder SWOT för att utvärdera investeringar och karriärplanerare använder det för att hjälpa människor att bestämma en riktning för sin karriär.

Mest intressant är kanske tillämpningen av SWOT på den personliga utvecklingsarenan som används av livscoacher och motiverande talare. Det är inte ovanligt att hitta den här typen av proffs som använder en modifierad SWOT-metod i workshops och seminarier för att få människor att identifiera sina personliga tillgångar och utveckla en plan för framtiden. Dessa typer av användningar understryker bara flexibiliteten hos SWOT-analys som ett beslutsfattande paradigm.