Vilka är de vanligaste biverkningarna av bendroflumetiazid?

Bendroflumetiazid är ett receptbelagt läkemedel som kan användas för att behandla högt blodtryck. Några av de vanligaste bendroflumetiazidbiverkningarna inkluderar yrsel eller en känsla av yrsel. Ytterligare biverkningar kan vara gastrointestinala störningar, suddig syn eller muskelsvaghet. Vissa patienter kan utveckla en allvarlig, livshotande allergisk reaktion mot denna medicin. Eventuella frågor eller bekymmer om de potentiella biverkningarna av detta läkemedel bör diskuteras med en läkare eller annan läkare.

Yrsel och yrsel är de vanligaste biverkningarna av bendroflumetiazid. Dessa symtom avtar ofta efter att patientens kropp har anpassat sig till medicineringen. Extrem försiktighet bör iakttas när du använder maskiner eller utför någon aktivitet som kräver intensiv fokus eller koncentration.

Gastrointestinala störningar som illamående, kräkningar eller diarré kan också förekomma. Dessa kan minska när patienten anpassar sig till medicineringen, även om vissa personer kan fortsätta att ha problem inom detta område. I vissa fall kan ta medicinen med mat eller mjölk hjälpa till att förhindra vissa av dessa obekväma tillstånd.

Huvudvärk eller dimsyn kan också uppstå när du tar bendroflumetiazid. Om huvudvärken blir svår kan dosen behöva ändras. I vissa fall kan ytterligare mediciner ges för att bekämpa huvudvärken. Regelbundna ögonundersökningar rekommenderas om dimsyn blir problematisk eller ihållande. Denna speciella biverkning kan tyda på att en annan typ av blodtrycksmedicin skulle vara mer lämplig för den enskilda patienten.

Trötthet och sömnighet är extremt vanliga biverkningar av bendroflumetiazid, särskilt när man först börjar behandlingen med denna medicin. Om dessa tillstånd kvarstår eller blir försvagande ska den förskrivande läkaren meddelas. Allvarliga muskelkramper eller smärta samt ihållande kräkningar bör också rapporteras till en läkare när du tar denna medicin, eftersom de kan indikera allvarliga komplikationer och förtjänar ytterligare utvärdering.

En allvarlig allergisk reaktion är en av de mer ovanliga men potentiellt dödliga biverkningarna av bendroflumetiazid. Vissa indikatorer på att en allergisk reaktion kan uppstå inkluderar klåda, utveckling av utslag och andningssvårigheter. Dessa symtom bör betraktas som en medicinsk nödsituation, eftersom dödsfall kan inträffa om denna typ av reaktion inte behandlas omedelbart. Efter att den medicinska krisen är över kommer många läkare att ordinera ett injicerbart läkemedel, som patienten alltid bör bära i händelse av en annan allergisk reaktion i framtiden.