Vilka är tecknen på en allergisk reaktion på tvättmedel?

Många typer av tvättmedel, inklusive tvättmedel och diskmedel, kan orsaka en allergisk reaktion. Ett kliande utslag är ett vanligt tecken på en allergisk reaktion mot tvättmedel. Andra allergisymptom, såsom nysningar, kan också förekomma. I svårare fall kan det drabbade området också vara varmt vid beröring och blåsor kan bildas. För att förhindra en allergisk reaktion kommer personen vanligtvis att behöva byta till ett annat tvättmedel.

En allergisk reaktion mot tvättmedel klassificeras ofta som kontakteksem. Biverkningarna uppstår på grund av att huden kommer i kontakt med ett irriterande ämne eller kemikalie. Färgämnen och dofter är vanligtvis de vanligaste orsakerna till tvättmedelsallergier. Att känna igen en allergisk reaktion kan vara svårt, eftersom symtomen kan likna andra hudsjukdomar.

Utslag är ett av de vanligaste tecknen på en allergisk reaktion mot tvättmedel. Huden, vanligtvis där den exponerades för tvättmedlet, kommer vanligtvis att vara röd och känslig. Irriterande tvättmedel kan till exempel orsaka utslag som kan täcka nästan hela kroppen. Ett irriterande diskmedel däremot kan bara påverka den allergikers händer.

Utslagen i samband med denna typ av allergisk reaktion kommer också vanligtvis att vara mycket kliande. Huden kan också kännas stram, torr och sprucken. Konstant klåda och sprucken hud kan låta bakterier komma in i kroppen, vilket resulterar i en infektion. Nysningar och kliande, rinnande ögon kan också förekomma, och dessa symtom orsakas vanligtvis av en allergi mot en viss doft.

Vissa personer som har en allergisk reaktion mot tvättmedel kan också märka att deras hud känns varm eller till och med varm. Små blåsor kan också bildas. Detta är dock vanligtvis vanligare vid svåra allergiska reaktioner. Det drabbade området kan också vara lätt svullet.

Även om det är mycket sällsynt, är anafylaktisk chock också möjlig under en allvarlig allergisk reaktion mot tvättmedel. Detta är vanligtvis mycket allvarligt, och det kan resultera i svullnad av ansiktet, inklusive ögon och mun. Svullnad i halsen under en allergisk reaktion kan leda till andningssvårigheter och eventuellt dödsfall.
En läkare kommer vanligtvis att vilja göra ett hudplåstertest före behandling för att bekräfta sin diagnos. Att behandla en allergisk reaktion av denna typ är vanligtvis mycket enkelt, och det kan göras hemma. Ett aktuellt antihistamin kan appliceras på ett kliande utslag, och orala antihistaminer kan tas för att lindra allvarliga symtom.

Att förhindra en allergisk reaktion på tvättmedel innebär vanligtvis att man tar bort det irriterande ämnet. Detta innebär vanligtvis att en person som har en negativ reaktion på tvättmedel måste byta till ett annat märke eller typ. Hypoallergena tvättmedel rekommenderas vanligtvis.