Vilka är de olika typerna av gruvutrustning?

Det finns många olika sorters verktyg som kan kvalificeras som gruvutrustning, även om huvudkategorierna tenderar att vara borrar, sprängmaskiner och grävmaskiner, jordflyttningsanordningar och verktyg avsedda för användning inne i gruvan som järnvägsvagnar, spadar och fläktar. Mycket har att göra med verksamhetens sofistikerade och storlek, samt ämnet som bryts. Brytning av kol skiljer sig ofta fysiskt från brytning av diamanter, till exempel, och även om det övergripande målet och huvudprocessen är liknande, kan de verktyg som behövs variera. Även med de mest avancerade verktygen och moderna maskiner förblir gruvdrift något av en riskfylld verksamhet. Rätt utrustning kan ta en del av risken ur ekvationen, men den är aldrig idiotsäker. Att spränga bort delar av jorden, skapa grottor och gångar och sedan skicka in människor i kamrarna för att avslöja något av värde kommer att ha inneboende risker oavsett vilka försiktighetsåtgärder som vidtas. Det mesta av dagens gruvutrustning är gjord med säkerhet i åtanke, men försiktighet och försiktighet är ändå viktigt.

Förstå gruvprocessen

Människor har för länge sedan upptäckt att stora förråd av mineraler, metaller och olja rinner genom jordens nedre kärnor, men att ta sig till dem – och utvinna dem på ett effektivt och metodiskt sätt – är långt ifrån lätt. De flesta gruvor består av schakt som sprängs ut ur jorden på strategiska punkter, och därifrån är inkommande tunnlar och kammare mer noggrant uthuggna för att skapa hela gruvsystem under ytan. Stora gropar kan också sprängas bort för att tillåta mestadels siktning och sökning ovan jord. Vilken typ av utrustning som används för ett specifikt projekt är vanligtvis beroende av vilken typ av gruvdrift som övervägs. Ändå finns det några huvudkategorier och verktyg som de flesta gruvarbetare tycker är oumbärliga, oavsett deras omständigheter.

borrar

Borrar är en typ av gruvutrustning som tjänar ett viktigt syfte när verksamheten är fokuserad under marken. Gruvarbetare placerar sina borrar på strategiska punkter och skär försiktigt för att skapa en öppning som kan sjunka många fot under marken. Borrhål används ofta först för att testa marken för mineralinnehåll och sedan fungera som portaler för senare gruvarbete.

Sprängmaskiner och grävmaskiner

Inte ens den mest kraftfulla borren kan penetrera alla ämnen, särskilt stora stenar. Att borra ut ett helt gruvschakt kan också vara mycket jobb. Sprängare är verktyg som kan göra det mycket lättare att penetrera beröringsmark, och kan flytta de hårda stenarna som inte tillåter borren att passera igenom. Sprängning involverar ofta sprängämnen, och processen är vanligtvis inte särskilt exakt. Det kan öppna upp ett område och luckra upp jorden, vilket kan göra det lättare att sedan fortsätta med att öppna en gruva.

När ett område har sprängts kommer grävmaskinen att användas för att återvinna stenar och annat skräp som kan ha lossnat under borr- och sprängningsprocesserna. I detta avseende rensar grävmaskinen öppningarna och skapar det nödvändiga utrymmet som gruvarbetarna sedan lättare kan komma åt.

Jordflyttare
Ovan jord är den vanligaste typen av gruvutrustning vanligtvis jordflyttare, som används för att transportera lös jord, jord och andra partiklar från en punkt till en annan utsedd plats. Utan denna speciella utrustning kan smuts och skräp hindra gruvdrift och kan fylla kammare som måste vara klara för att möjliggöra effektiv schaktning. Bulldozers och andra liknande maskiner kan komma till stor nytta i dessa situationer. En annan tillämpning av bulldozern skulle vara att rensa områden som kan vara täckta med växter eller buskar genom att använda de hinkliknande öppningarna som är placerade framtill på sådan utrustning.
Inne i gruvan
Det finns också ett antal verktyg som gruvarbetare behöver inne i schakten och kamrarna. Handverktyg som hackor och spadar är vanliga exempel, liksom saker som pannlampor och ficklampor. I stora verksamheter kan någon form av gruvtransportsystem, såsom en järnvägsvagn eller remskiva, göra borttagningen av gruvgods mer effektivt. Verktyg som ägnas åt gruvarbetarsäkerhet är också väldigt viktiga, inklusive ventilationsfläktar för att dämpa ångor och tillåta regelbunden cirkulation av syre.