Vilka är de bästa tipsen för att plantera fruktträd?

Den bästa tiden för att plantera fruktträd beror ofta på klimatet i ett område där träden ska planteras. Medan unga träd kan planteras när som helst när marken inte är frusen, är det mer sannolikt att de trivs när de planteras i svalare väder. Fruktträd bör planteras i väldränerad jord och i ett område där de kommer att få minst sex timmars naturligt solljus under växtsäsongen. Andra faktorer att överväga inkluderar rotutveckling, vård av fruktträd och landskapsarkitektur.

Fruktträd kan planteras nästan när som helst på året, även om de flesta tycker att unga träd som planterats under kallare månader verkar klara sig bättre än de som planterats i varmt väder. Många väljer att plantera fruktträd ett par månader innan den första frosten. Att plantera fruktträd före den varma årstiden gör att de kan utveckla ett starkare rotsystem innan värme och insekter kan attackera dem.

Djupet på vilket fruktträd planteras är viktigt för att säkerställa adekvat rotutveckling. Gräv ett hål cirka 18 tum (cirka 46 cm) djupt. Jord runt insidan av hålet ska lossas och kompost läggas i botten. Fruktträdet ska sedan försiktigt placeras i hålet med rötterna jämnt utspridda. Vissa tycker att ett fyrkantigt hål ger mer utrymme för unga rötter att växa.

Fruktträd bör planteras i jord med bra dränering. De kommer inte att trivas i jord som dränerar långsamt. Att gräva ett hål på cirka 1 m djupt är en bra metod för att testa markdränering. Efter att ha filat hålet med vatten, vänta tills det rinner ut. Om vattnet inte har dränerats helt inom en tidsperiod på tre timmar, är markdräneringen för långsam och fruktträden kommer sannolikt inte att klara sig bra om de planteras i området.

Att skydda fruktträd från väder och vind är en viktig faktor att tänka på. Mycket unga träd som kanske inte hade en chans att etablera starka rötter innan marken fryser kan skyddas genom att linda in stammarna. Att sprida ett lager av kompost runt träden kan också skydda rötterna från kallt väder. För att avvärja alla möjliga vilda djur på jakt efter ett mellanmål, placera staket eller hönsnät runt fruktträden.

Fruktträd kan spela en viktig roll i landskapsarkitektur. Inte bara bör fruktträd planteras i ett område med ordentlig dränering och tillräckligt med solljus, de bör planteras på en plats där de kommer att avnjutas. De som planterar fruktträd bör vara säkra på att trädet är planterat på ett tillfredsställande område. Det är inte klokt att transplantera ett träd när rotsystemet väl har etablerats.