Vad var det franska motståndet?

Det franska motståndet hänvisar till de många grupper av franska medborgare som kämpade mot den tyska ockupationen av Frankrike under andra världskriget. 1940 överväldigades franska soldater av nazistiska styrkor och regeringen strävade efter fred med Tyskland. Som svar tillät Hitler skapandet av en ny fransk regering i Vichy, Frankrike. Ändå var många av Frankrikes folk djupt störda av att de fråntogs sin världsmaktsstatus och måste leva i ett ockuperat land. I synnerhet Charles De Gaulle, senare Frankrikes president, flydde från Frankrike för Storbritannien, varifrån han skickade radiosändningar som uppmanade fransmännen att bekämpa ockupationen.

Franska motståndsrörelsen, främst sponsrad av britterna, hänvisade först endast till ett fåtal grupper runt om i Frankrike som slog tillbaka, vanligtvis genom terrordåd, gerillakrigföring, mord på tyska soldater eller genom att hjälpa till att fly för judar och andra som sågs som fiender till Nazisterna. De vidarebefordrade också information till britterna angående placering av armébaser och eventuella lokaliserings- eller strategiska planer för den tyska armén. Motståndsmedlemmar var vitt skilda i bakgrund och ideal. De sträckte sig från katolska präster till lantbrukare, affärsmän, konstnärer, politiker och vardagsarbetare.

Gradvis slogs små grupper av franska motståndskämpar samman och bildade en stark enda underjordisk rörelse, även om många medlemmar av motståndet fortfarande var organiserade i små celler. Dessa grupper som helhet var extremt avgörande för att undergräva den tyska armén i Frankrike och så småningom tillåta de allierade styrkorna att återerövra Frankrike. Under de fyra år som det franska motståndet fick makten och slöt allianser med olika arbetsgrupper som post- och telefonarbetare, var bestraffningen för att vara en del av det franska motståndet snabb och säker.

Tyskarna ansåg inte att motståndskämpar var legitima soldater, eftersom Frankrike hade undertecknat vapenstillestånd med Tyskland. Med tanke på denna brist på status skyddades motståndsmännen inte när de tillfångatogs av krigsreglerna för behandling av krigsfångar. Detta innebar att de i det franska motståndet ofta riskerade sina liv genom subversiva åtgärder. Tillfångatagna medlemmar, både män och kvinnor, skickades till koncentrationsläger eller avrättades.

Antalet i det franska motståndet ökade när Tyskland bröt mot sitt fredsavtal med Ryssland. På 1930-talet hade antalet franska socialister/kommunister ökat avsevärt. De vägrade att agera mot Tyskland förrän efter att Tyskland invaderade Ryssland. När detta inträffade 1941 fick motståndsrörelsen en tillströmning av socialistiska och kommunistiska tänkare, vilket djupt oroade amerikanska ledare när det kom till idén om att befria Frankrike.

Ändå var Frankrike för strategiskt viktigt för att ignorera och avstå till tyskarna, särskilt eftersom dess läge avsevärt kunde påverka hur tyskarna förde krig mot England. Därför, trots politisk oro från USA:s sida, var det nödvändigt att befria Frankrike med de allierade styrkorna, och många ansåg att det var rätt att göra. När tyskarna väl besegrades i Frankrike, gjordes vissa medlemmar av det franska motståndet, särskilt före detta gerillaförband, till soldater och blev medlemmar av den reformerade franska armén.