Vad gör en leverantörsreskontra?

Inom affärsområdet finns det många utmanande roller som kräver skickliga yrkesmän för att hantera komplexa ekonomiska ansvarsområden. En av dessa roller är leverantörsansvarig, den primära person som övervakar företagets leverantörsskulder, eller betalning av räkningar. Denna professionella ser till att alla fakturor, skatter, tariffer, utgifter och avgifter betalas i tid för att hålla ett företag i gott anseende.

En leverantörsreskontrahandledare övervakar redovisningen av leverantörsskulder i en organisation. Detta kan innefatta att registrera fakturor och andra belopp som ska betalas ut till utomstående under hela månaden. Han eller hon planerar också betalningar i enlighet med betalningsvillkor som anges i avtal med externa parter för att undvika förseningsavgifter eller kreditproblem.

Förutom att knappa in fakturor för betalning, arbetar denna person i nära samarbete med leverantörer för att säkerställa att fakturabeloppen är korrekta innan betalningen behandlas. Detta kan innebära att se över kontrakt, förhandla med externa parter och hantera eventuella speciella krav med leverantörer så att betalningen kan fördelas effektivt. Handledaren kan också ansvara för att beräkna rabatter för att spara pengar på företaget.

Leverantörsansvarig ser till att utgiftsrapporterna är korrekt kodade, förbereder och godkänner kuponger för betalning och kontrollerar att betalningen utfärdas korrekt och i rätt tid. När fakturor och andra betalningsbevis har granskats är det normalt upp till personen att ombesörja bolagsledningens godkännande och underskrifter på checkar och andra betalningsformer.

Beroende på en organisations policy, kommer en leverantörsansvarig tillsynsman i allmänhet att ansvara för att köra periodiska finansiella rapporter. Rapporter kan indikera om ett företags lönsamhet sjunker efter kostnaderna. Handledaren kommer att ha kunskap och erfarenhet för att avgöra detta genom att granska varje del av de finansiella rapporterna och sedan göra justeringar i betalningsvillkor eller bearbetningsmetoder för att balansera företagsportföljen.

I allmänhet kommer tjänsten att kräva minst en fyraårig högskole- eller universitetsexamen. Dessutom kan handledaren ha mellan fem till tio års arbetslivserfarenhet inom företagsekonomi och redovisning, samt en övergripande kunskap om statliga regleringar och skattelagar. Löneintervall för jobbet ligger i mellanintervallet för inkomst beroende på företagets storlek och omfattningen av arbetsansvaret.