Vad gör en japansk handledare?

En japansk handledare lär eleverna hur man talar, läser eller skriver på japanska. I många fall är dessa handledare anställda av utbildningsinstitutioner som gymnasier och högskolor. Andra handledare är egenföretagare som undervisar japanska på deltid till individer eller grupper av studenter.

Gymnasieskolor i vissa länder erbjuder lektioner i japanska. Många utbildningsdistrikt kräver att eleverna studerar minst ett främmande språk, och japanska klasser uppfyller detta krav. I vissa fall är den japanska handledaren ansvarig för att undervisa klasser och förse enskilda elever med en-mot-en mentorskap. Andra handledare ger helt enkelt individuell handledning till elever som går i lektioner som leds av en annan individ.

Många universitet erbjuder examenskurser i japanska. Vissa av dessa kurser är inriktade på att lära eleverna praktiska språkkunskaper medan i andra fall lär sig eleverna språket för att studera nationens litteratur. Med båda typerna av examenskurser träffar en japansk handledare regelbundet små grupper av studenter för att på djupet diskutera informationen som delas under föreläsningar och seminarier. Handledaren kan ge läxor till enskilda studenter som knyter an till utbildningen; många handledare fokuserar i första hand på att öva japanska med elever.

Företag och statliga organisationer anställer ibland japanska handledare som har till uppgift att förbereda utländska medborgare för att bo eller arbeta i Japan. I vissa fall är de heltidsanställda medan i andra fall anställer organisationer handledare på korttidskontrakt. I allmänhet lär en japansk handledare eleverna den grundläggande konversationsjapanen som de behöver för att leva i den asiatiska nationen. Dessutom instruerar företag också lärare att lära eleverna om vanliga affärstermer och uttryck så att dessa individer kan inleda förhandlingar med sina japansktalande motsvarigheter.

Medan vissa människor lär sig japanska för karriärsyften, tar många individer japanska klasser innan de besöker landet på semester. Sådana individer anlitar ofta en privat japansk handledare och genomgår flera veckors en-mot-en-instruktion. Vanligtvis är dessa handledare japanska medborgare eller de som är något bekanta med språket, men som inte har genomgått någon formell utbildning som lärare. I vissa fall samlar japanska studenter som studerar utomlands in pengar för att täcka sina utbildningskostnader genom att arbeta som privatlärare.

Utbildningsinrättningar kräver normalt att alla som vill bli en japansk handledare har avlagt en högskoleexamen. Japanska medborgare kan ofta hitta arbete som handledare efter att ha avslutat utbildningsprogram i utbildning eller ett relaterat ämne. Människor av andra nationaliteter kan behöva slutföra en grund- eller forskarutbildning i japanska språket innan de får heltidsanställning som en japansk handledare.